Število rezultatov iskanja: 514759

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (7)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (10)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
1. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
1. mestna deška šola - Ljubljana (34)
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (27)
1551 (29)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (6)
2. državna deška meščanska šola - Maribor (3)
2. državna gimnazija - Ljubljana (36)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (37)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (4)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (18)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (5)
3. mestna deška ljudska šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (3)
AB. Arhitektov bilten (20)
Akademski glas (69)
Akademski glas (1939) (1)
Amerikanski Slovenec (3722)
Ameriška domovina (4822)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Annuario della civica scuola reale superiore all`Acquedotto - Trst (1)
Anthropos (Ljubljana) (1066)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
Archeografo Triestino (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arheološki vestnik (255)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Avtonomist (187)
Beilage zur Laibacher Zeitung (346)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjski plamen (7)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Besednik (Celovec) (171)
Blätter aus Krain (367)
Blejske novice (1)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bojevnik (54)
Borba (Italija) (2)
Borba in vzgoja (1)
Borec (2)
Brencelj (135)
Brus (1889-1891) (8)
Cäcilia (Laibach) (20)
Cankarjev glasnik (69)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjske slovenske novine (1)
Cerkveni glasbenik (730)
Civica scuola reale autonoma - Trst (10)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Clevelandska Amerika (1232)
Čas (Ljubljana) (203)
Časopis za kritiko znanosti (266)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (61)
Čitalnica (2)
Čuk na palci (2)
Dan (1912) (989)
Danica (Ljubljana) (152)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dekliška glavna in obrtna šola pri uršulinkah - Ljubljana (30)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (14)
Dekliška ljudska šola - Kranj (23)
Dekliška ljudska šola - Novo mesto (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (6)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (20)
Dekliški licej - Ljubljana (10)
Dekliški licej ubožnih šolskih sester Notre Dame (Mädchenlyzeum) - Gorica (1)
Delavec (803)
Delavec (1893) (3)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (1788)
Delavska pravica (662)
Delavske novice (94)
Delavski list (Trst) (80)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Delavsko-kmetski list (82)
Delo (Ljubljana) (8612)
Delo (Trst) (253)
Delo za Slovence (31)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (57)
Demokracija (1918) (11)
Der Eisenbahner (1893) (180)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Deška ljudska šola - Novo mesto (32)
Deška ljudska šola - Škofja Loka (24)
Deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Kranj (21)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem - Krško (1)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (22)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (2218)
Die Krainer Biene (35)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Documenta Praehistorica (97)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolomitski glas (1)
Dom in svet (Ljubljana) (17386)
Domači prijatelj (Praga) (134)
Domačin (108)
Domoljub (Ljubljana) (2457)
Domoljubove podobe (12)
Domovina (1891-1908) (84)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Drobtince (31)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Družina (1929-1930) (22)
Družinski tednik (690)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (8)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (6)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (7)
Državna ljudska in meščanska deška šola (nemška) - Trst (1)
Državna meščanska šola - Brežice (5)
Državna meščanska šola - Celje (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (6)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Državna meščanska šola - Sveti Lenart v Slovenskih Goricah (1)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (3)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nemška dekliška šola - Ljubljana (1)
Državna nemška deška šola - Ljubljana (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državni upokojenec (50)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (4569)
Državno učiteljišče - Maribor (16)
Dve domovini (349)
E vsevedež (2)
Edinost (Chicago) (777)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Ekonomska srednja šola - Murska Sobota (1)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Enakost (25)
Enotnost (1926) (120)
Etični potrošnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (248)
Evgenika (19)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Gasilec (1897-1941) (240)
Geografski vestnik (282)
Geologija (697)
Gimnazija - Celje (51)
Gimnazija - Celovec (3)
Gimnazija - Gorica (24)
Gimnazija - Kranj (44)
Gimnazija - Maribor (60)
Gimnazija - Novo mesto (69)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (26)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glas delavca (9)
Glas delovne mladine (1)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (13061)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (267)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glasbena zora (18)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (9)
Glasilo kanadskih Slovencev (47)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo občanov (Litija) (9)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (26)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Glavna deška šola - Škofja Loka (30)
Glavna šola - Idrija (30)
Glavna šola - Kamnik (28)
Glavna šola - Kočevje (23)
Glavna šola - Kranj (34)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Glavna šola - Postojna (19)
Glavna šola - Tržič (16)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gledališki list SNG. Drama (539)
GM. Glasbena mladina (197)
Gmajna (1)
Gorenjski partizan (23)
Gorenjski pionir (14)
Gorenšči fantje (3)
Gorica (17)
Goriška straža (2)
Goriški borec (6)
Goriški list (1944) (84)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodar in gospodinja (561)
Gospodarski list (70)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
Grlica (104)
Gruda (200)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hrup (1)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Ilustrirani glasnik (209)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Imkers Rundschau (42)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Instrumentum (19)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Izpod Triglava (1)
Izseljenec (2)
Izseljenski vestnik (83)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Jadranka (36)
Jadranska zarja (28)
Jadranski almanah (2)
Jadranski Slavjan (6)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (42)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Gymnasiums in Pettau (5)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jašubeg en Jered (41)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (17)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (2891)
Jug (7)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jugoslovan (1918) (2)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jugoslovanski učiteljiščnik (6)
Jugoslovenski obzor (71)
Jugoslovenski sokol (1924) (24)
Juri s pušo (17)
Jutro (1910) (798)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kamničan (1905) (1)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Katoliški obzornik (50)
Kemija v šoli in družbi (45)
Klasična gimnazija - Ljubljana (125)
Klasje (Ivančna Gorica) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (36564)
Kmetovalec (1296)
Kmetski list (1144)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Književnost (1932) (31)
Knjižnica (1828)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (15)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Komar (6)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Koncertni list Slovenske filharmonije (430)
Korošec (120)
Koroška domovina (12)
Koroški klic (2)
Koroško Korošcem (37)
Kovine zlitine tehnologije (472)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Celovec) (70)
Kres (Ljubljana) (14)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (156)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (1445)
Kurent (45)
Kurent (1918) (18)
Kurir (2)
Laibacher Kneipzeitung (2)
Laibacher Tagblatt (3585)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Wochenblatt (1880) (673)
Laibacher Zeitung (24912)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Letopis Matice Slovenske (42)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (1593)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski borec (1)
Ljubljanski časnik (301)
Ljubljanski dnevnik (155)
Ljubljanski list (550)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljubljanski zvon (11965)
Ljudska in meščanska dekliška šola - Trst (1)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska pravica (6130)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Idrija (16)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Krško (10)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Ljudska šola - Postojna (37)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (33)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (18)
Ljudska šola - Višnja Gora (2)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola (nemška) - Trst (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola na Barju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (2)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski glas (59)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja (277)
Luč (Ljubljana) (86)
Lučka z neba (48)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Mala pratika (27)
Mali list (287)
Mali trgovec (103)
Marburger Zeitung (14930)
Mariborski delavec (459)
Mariborski večernik Jutra (4126)
Martin Krpan (4)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (5)
Matajur (1943) (5)
Mati in gospodinja (186)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Meščanska šola - Krško (17)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Mi mladi borci (240)
Misel in delo (58)
Misli (Kew) (550)
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik (83)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (58)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mlade sile (1)
Mladi borec (2)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Mladi plamen (1930) (33)
Mladi tovariš (1)
Mladika (Gorica) (279)
Mladina (1924) (22)
Mlado jutro (520)
Modni katalog - Elkroj (1)
Modni katalog - Labod (3)
Modni katalogi - Mura (1)
Modni katalogi - Alpina (1)
Modni katalogi - Astibo (4)
Modni katalogi - Ateks (10)
Modni katalogi - Beti (2)
Modni katalogi - Ciciban (2)
Modni katalogi - Elan (5)
Modni katalogi - Elkroj (1)
Modni katalogi - Erima (1)
Modni katalogi - Euroline (1)
Modni katalogi - Gorenjska oblačila (1)
Modni katalogi - Gorenjska Oblačila (1)
Modni katalogi - Gorenjska Predilnica (1)
Modni katalogi - Industrija Usnja Vrhnika (2)
Modni katalogi - Istra (1)
Modni katalogi - J. Jelovšek (1)
Modni katalogi - Kamensko (1)
Modni katalogi - Komet (1)
Modni katalogi - KORS (1)
Modni katalogi - Kroj (1)
Modni katalogi - Labod (5)
Modni katalogi - Lisca (8)
Modni katalogi - Mič Styling (1)
modni katalogi - Moda (1)
Modni katalogi - Moda Bauer (1)
Modni katalogi - Mont (3)
Modni katalogi - Mura (16)
Modni katalogi - Nancy (2)
Modni katalogi - Orico (1)
Modni katalogi - Rašica (1)
Modni Katalogi - Rašica (1)
Modni katalogi - Real Paris (3)
Modni katalogi - Scala (1)
Modni katalogi - Svilanit (5)
Modni katalogi - Tekstil (1)
Modni katalogi - Triglav fashion (1)
Modra ptica (143)
Monokelj (1)
Most (Trst) (50)
Muhe (15)
Mura (1)
Murska straža (268)
Na straži (1)
Napredna misel (10)
Naprej (1943) (1)
Naprej (glasilo JSDS) (2158)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (1)
Narodni socijalist (20)
Narodni socijalist (1919) (24)
Naš čolnič (72)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naš glas (1925-1928) (35)
Naš kmečki dom (68)
Naš korak (1)
Naš pohod (1)
Naš rod (142)
Naša borba (2)
Naša gospodinja (47)
Naša misel (56)
Naša moč (1905) (741)
Naša sodobnost (2253)
Naša vez (1)
Naša volja (80)
Naša Zvezda (1931) (171)
Naše slike (26)
Naše veselje (47)
Naši zapiski (142)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Neodvisnost (42)
Nerazvrščeno - članki (18)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Gorica (1)
Normalka - Ljubljana (50)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Nova muzika (69)
Nova obzorja (Maribor) (5)
Nova pratika (10)
Nova pravda (433)
Nova pravda (1937) (189)
Nova Soča (59)
Novi akordi (1647)
Novi čas (Gorica) (70)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi tednik NT in RC (522)
Novi toti (6)
Novi zapiski (9)
Novice v slikah (44)
Novičar: večerno izdanje Edinosti (1)
Novinarski ples (1)
Ob Soči (2)
Občinska uprava (21)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (4)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (57)
Obzorja (Maribor) (26)
Odmev iz Afrike (390)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Offizieller Telegraph (180)
Omladina (4)
Omladina (1904) (89)
Orjuna (319)
Orlič (91)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pavliha (14)
Pavliha: zabavljivo-šaljiv list (7)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Pevčeva pesmarica (16)
Pevec (Ljubljana) (82)
Piramida (1936-1937) (9)
plakati (2)
Planinska siratka (1)
Planinski šaljivec (1)
Planinski vestnik (539)
Pod lipo (2)
Pohod (228)
Pohorska politika (4)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Poligrafi (12)
Politisches Blatt (33)
Polžek (1)
Pomladni glasi (10)
Pomorska trgovska akademija - Trst (2)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Ponedeljski Slovenec (372)
Popotnik (1880-1941) (859)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pozdrav iz domovine (1)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Pravica (282)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Prednjak (17)
Prepihi (3)
Preporod (1912) (12)
Preporod (1919-1923) (13)
Prikazi in analize (15)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (238)
Primorski list (Gorica) (893)
Prirodoslovne razprave (22)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (44)
Program (54)
Proletarec (Chicago) (2238)
Proletarska mladina (16)
Promis (5)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Prosveta (ZDA) (9081)
Radio Ljubljana (601)
Rafael (1931-1935) (55)
Raketa (Ljubljana) (11)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Razgovori in razgledi (8)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razprave. Pravni razred (3)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (510)
Realka - Celovec (1)
Realka - Gorica (13)
Realka - Idrija (20)
Realka - Ljubljana (69)
Realka - Maribor (26)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Realka (nemška) - Trst (11)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Republikan (1)
Resnica (1917) (46)
Revija katoliške akcije (19)
Rimski katolik (41)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (3)
Rodoljub (357)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Rudar (1910) (156)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Scopolia. Supplementum (120)
Sedanjost (52)
Slavistična revija (607)
Slavjan (29)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovanski svet (1888) (293)
Slovenčev koledar (5)
Slovenec (1873) (20961)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenija (1932-1941) (523)
Slovenka (1004)
Slovenka (1943) (56)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska bčela (110)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska čebela (125)
Slovenska država (495)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska gospodinja (110)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska misel (12)
Slovenska mladina (14)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenska vas (24)
Slovenska zadruga (1898) (126)
Slovenska zemlja (46)
Slovenska žena (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenski cerkveni časopis (27)
Slovenski citrar (1895) (5)
Slovenski čebelar (1457)
Slovenski čebelar in sadjerejec (72)
Slovenski delavec (178)
Slovenski dom (1909-1914) (271)
Slovenski dom (1935-1945) (2474)
Slovenski etnograf (359)
Slovenski glas (75)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (41570)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jug (17)
Slovenski list (159)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski list (Buenos Aires) (187)
Slovenski meščan (15)
Slovenski narod (23104)
Slovenski pionir (8)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski poročevalec (5912)
Slovenski pravnik (3242)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovenski tednik (114)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (157)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovensko domobranstvo (18)
Slovenščina 2.0 (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Sobota (Kranj) (54)
Sobotna priloga (261)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (148)
Socialno delo (824)
Sodobnost (1933) (1045)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Sokolski glasnik (165)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Soški glas (3)
Sporočila delavskega sveta (3)
Središki sršen (4)
Sršeni (2)
Srž: časnik za Posavje (7)
Stara pravda (9)
Statistički godišnjak (9)
Stern der Neger (569)
Straža v viharju (190)
Stražni ognji (13)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet elektronike (22)
Svetogorska kraljica (2)
Svetovna vojska (17)
Svoboda (1919) (13)
Svoboda (1929) (90)
Svobodi naproti (1)
Svobodna misel (38)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (3571)
Škrat (26)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šotorska knjižnica (16)
Tabor (Maribor) (1975)
Tabor narodnega delavstva (2)
Taboriščnik (166)
Teden v slikah (23)
Tedenska tribuna (1130)
Tedenske slike (1914) (198)
Tedenske slike (Konzorcij) (797)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Télégraphe officiel (320)
Teorija in praksa (1956)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Theologische Zeitschrift (Laibach) (52)
Tomšičev glas (3)
Torbica (12)
Toti list (1938) (152)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (635)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski list (3438)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Tribuna (Ljubljana) (723)
Triglav (1865) (392)
Trivialka - Tržič (4)
Tržiški zvon (2)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Učiteljski tovariš (33044)
Ujedinjenje (1920) (7)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Umni gospodar (30)
Univerza - Ljubljana (43)
Upokojenec (1936) (80)
V nove zarje (11)
Večer (Maribor) (300)
Večerni list (536)
Večernik (Ljubljana) (47)
Veda (27)
Vedež (1848) (134)
Venec cerkvenih bratovščin (78)
Vesna (1892) (34)
Vesna (1921) (4)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (11)
Vidovdan (21)
Vigred (250)
Vigred-Vestnik-Prosvetni oder (12)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (4)
Vodnikova pratika (19)
Vojaška realka - Maribor (1)
Vojaški strokovni list (1)
Vzajemna svoboda (34)
Vzgoja (Ljubljana) (54)
Wöchentliche Ordinari Zeitungen (1)
Wöchentlicher Auszug von Zeitungen (21)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zadruga (1884) (26)
Zarja (653)
Zarja (1911) (879)
Zarja (1922) (2)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebne šole - Ljubljana (1)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor (1936) (57)
Zbori (78)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (117)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zdravniški vestnik (222)
Zenit (Zagreb) (25)
Zgodnja Danica (2635)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Zora (Ljubljana) (169)
Zrnje (Maribor) (32)
Zveznik (3)
Zvon (1870) (144)
Žar (36)
Železarski zbornik (673)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Žena in dom (133)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (14)
Ženski list (5)
Ženski svet (244)
Živa njiva (14)
Življenje in svet (623)
Leto izida
- (19)
???? (21)
????-1903 (1)
????-1905 (1)
????-1935 (1)
01.01.1923 (1)
1??? (19)
1000/1100 (1)
1100-1200 (3)
1150-1200 (10)
1201-1300 (1)
1270-1330 (1)
13?? (1)
1300/1400 (1)
1300-1325 (1)
1300-1400 (3)
1300-1500 (1)
1335-1370 (1)
1347 (1)
1350 (1)
1350-1375 (1)
1350-1400 (1)
14?? (5)
1400-1450 (2)
1400-1500 (2)
1401 (1)
1401-1500 (1)
1415 (1)
1428/1440 (1)
1428-1450 (1)
1430? (1)
1450-1500 (1)
1472 (1)
1479 (1)
1481 (1)
1484 (1)
1491 (1)
1497 (1)
15?? (2)
1508 (1)
1510-1524 (1)
1513 (1)
1515 (1)
1516 (1)
1518 (1)
1519 (2)
1520 (3)
1525 (1)
1530 (1)
1531 (2)
1532 (1)
1533 (2)
1535 (3)
1537 (2)
1540 (2)
1541 (2)
1542 (1)
1544 (2)
1548 (1)
1549 (2)
1550 (2)
1550-1600 (1)
1551 (2)
1553 (1)
1553-1559 (1)
1555 (3)
1560 (1)
1561 (3)
1562 (1)
1563 (1)
1564 (1)
1565 (2)
1566 (6)
1567 (6)
1569 (1)
1574 (1)
1575 (4)
1576 (2)
1577 (6)
1578 (3)
1579 (1)
1580-1590 (1)
1581-1582 (1)
1584 (5)
1586 (1)
1587 (1)
1588 (2)
1589 (1)
1591/1613 (1)
1593 (1)
1594 (2)
1595 (3)
1595-1716 (1)
1597 (1)
1599 (3)
16?? (7)
16??-1616 (1)
1601 (1)
1604 (1)
1607 (1)
1608 (2)
1612 (2)
1616 (1)
1625 (1)
1625/1675 (1)
1627 (1)
1633/1666 (1)
1639-1640 (1)
1642 (4)
1643 (1)
1649 (3)
1652 (1)
1654 (2)
1657 (1)
1659 (2)
1660/1670 (1)
1661 (1)
1664 (1)
1667 (1)
1668 (1)
1669-1670 (1)
1670/1706 (1)
1672 (1)
1673 (2)
1674 (1)
1676 (2)
1677 (1)
1678 (2)
1679 (1)
1680 (5)
1680/1685 (1)
1680/1702 (1)
1681 (5)
1682 (4)
1683 (2)
1684 (2)
1686 (1)
1687 (2)
1688 (4)
1689 (3)
1690 (3)
1690/1800 (1)
1690-1710 (1)
1691 (3)
1692 (2)
1695 (1)
1696 (4)
1697 (2)
1699 (6)
1699-1705 (1)
17.09.2015 (1)
1700 (4)
1700-1799 (1)
1701 (4)
1705 (2)
1706 (2)
1707 (4)
1708 (1)
1709 (1)
1710 (3)
1711 (2)
1711-1712 (1)
1712 (1)
1713 (5)
1714 (2)
1715 (4)
1715-1716 (1)
1716 (5)
1719 (3)
1721 (1)
1725 (1)
1726 (2)
1727 (2)
1728 (3)
1729 (1)
1730 (3)
1730/1760 (1)
1730? (1)
1730-1770 (1)
1731 (1)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1733 (1)
1734 (2)
1735 (2)
1736 (1)
1737 (1)
1738 (2)
1739 (6)
1740 (2)
1741 (2)
1742 (7)
1743 (4)
1744 (7)
1745 (3)
1746 (1)
1747 (3)
1750 (4)
1750-1764 (1)
1752 (4)
1753 (2)
1754 (2)
1755 (2)
1756 (1)
1757 (6)
1757-1767 (1)
1758 (2)
1758-1761 (2)
1759 (1)
1760 (5)
1760/1777 (1)
1760-1762 (1)
1761 (2)
1762 (4)
1763 (2)
1764 (3)
1765 (4)
1766 (3)
1767 (5)
1768 (5)
1768-1777 (1)
1769 (7)
177? (1)
1770 (6)
1771 (6)
1771-1776 (1)
1771-1780 (1)
1772 (6)
1772-1775 (1)
1773 (11)
1774 (8)
1775 (63)
1775/1825 (1)
1776 (7)
1776-1777 (2)
1777 (8)
1778 (8)
1778- (1)
1778-1789 (1)
1779 (10)
1779-1781 (1)
1779-1786 (1)
1780 (9)
1781 (8)
1781/1790 (1)
1781-1784 (1)
1781-1793 (1)
1782 (4)
1783 (33)
1783/1784 (1)
1783-1784 (1)
1784 (61)
1785 (58)
1786 (58)
1787 (55)
1787/1798 (1)
1788 (58)
1788-1791 (2)
1789 (63)
1789/1806 (3)
179- (1)
1790 (92)
1790/1800 (1)
1791 (108)
1791/1806 (4)
1791-1802 (1)
1792 (16)
1793 (10)
1794 (8)
1794-1795 (1)
1795 (16)
1795-1797 (1)
1796 (13)
1797 (105)
1798 (84)
1798-1799 (1)
1798-1803 (1)
1799 (269)
1799/1810 (1)
18-- (1)
18?? (195)
18??-1851 (1)
18??-1908 (1)
1800 (275)
1800/1810 (1)
1800/1840 (2)
1800/1899 (1)
1800-1804 (1)
1801 (215)
1801-1808 (1)
1802 (8)
1803 (19)
1803/1813 (1)
1804 (52)
1805 (49)
1806 (10)
1806/1817 (1)
1807 (10)
1808 (11)
1809 (16)
1809/1813 (1)
181? (1)
1810 (37)
1810/1880 (1)
1811 (118)
1812 (240)
1813 (187)
1814 (222)
1815 (266)
1816 (268)
1816/1817 (1)
1817 (269)
1818 (265)
1819 (260)
1819-1848 (1)
182? (1)
1820 (265)
1820? (1)
1821 (263)
1822 (262)
1822-1823 (1)
1823 (267)
1823-1828 (1)
1824 (271)
1824/1833 (1)
1825 (264)
1825/1835 (2)
1826 (278)
1826/1827 (1)
1827 (272)
1828 (487)
1829 (477)
183? (20)
1830 (482)
1830/1838 (1)
1830/1850 (2)
1830/1860 (1)
1830/1870 (2)
1830-1831 (1)
1831 (484)
1832 (484)
1832/1839 (1)
1833 (485)
1833-1834 (1)
1834 (468)
1835 (483)
1835/1845 (3)
1835-1836 (1)
1836 (388)
1836-1842 (1)
1837 (367)
1838 (427)
1838/1839 (104)
1838/1850 (1)
1838-1840 (1)
1839 (387)
1839/1840 (104)
1839-1964 (1)
184? (11)
1840 (387)
1840/1841 (105)
1840/1850 (2)
1840/1870 (1)
1840-1843 (1)
1840-1845 (1)
1841 (480)
1841/1842 (104)
1841/1850 (2)
1842 (484)
1842/1843 (104)
1842/1848 (2)
1843 (682)
1843/1852 (1)
1844 (1008)
1845 (1004)
1845-1846 (1)
1846 (1251)
1847 (975)
1847-1852 (1)
1848 (1479)
1848-1862 (1)
1849 (1483)
1849/1860 (1)
1849-1851 (1)
185? (2)
1850 (1451)
1850/1859 (1)
1850/1860 (11)
1850/1870 (1)
1850/1890 (1)
1850/1900 (2)
1850-1853 (1)
1851 (1439)
1851/1900 (2)
1852 (1676)
1852-1854 (1)
1852-1862 (1)
1853 (1639)
1854 (1752)
1855 (1622)
1855/1865 (1)
1855-1856 (1)
1855-1857 (1)
1855-1864 (1)
1856 (1699)
1856-1857 (1)
1857 (1740)
1858 (1454)
1858- (1)
1858-1861 (1)
1858-1863 (1)
1859 (1465)
1859/1860 (1)
1859/1869 (2)
1859-1860 (1)
186? (46)
1860 (1419)
1860/1869 (1)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1860/1897 (1)
1860/1900 (1)
1860-19?? (32)
1861 (1500)
1861-1862 (2)
1861-1864 (1)
1862 (1714)
1862-1868 (1)
1862-1919 (1)
1863 (1750)
1863/1865 (1)
1863-1864 (1)
1864 (1958)
1864/1865 (1)
1864-1865 (1)
1864-1880 (1)
1865 (2006)
1865/18?? (1)
1865/1866 (1)
1865/1881 (4)
1865-1866 (4)
1865-1868 (1)
1866 (2174)
1867 (2322)
1867/1868 (1)
1867-1868 (1)
1867-1874 (1)
1868 (2695)
1868/1869 (1)
1868? (1)
1868-1874 (1)
1868-1877 (1)
1869 (2663)
1869/1870 (2)
1869/1887 (1)
1869-1870 (1)
1869-1912 (1)
187- (1)
187? (34)
1870 (3204)
1870/1871 (2)
1871 (2476)
1871/1872 (2)
1871/1881 (1)
1872 (2563)
1872/1873 (2)
1873 (3525)
1873/1874 (2)
1873/1945 (1)
1873-1874 (4)
1874 (3453)
1874/1875 (2)
1874-1875 (1)
1875 (3151)
1875/1876 (2)
1876 (3107)
1876/1877 (4)
1876-1877 (1)
1877 (3098)
1877/1878 (6)
1877/1888 (1)
1877/1890 (1)
1877/1900 (1)
1878 (3055)
1878/1879 (6)
1878-1879 (1)
1879 (2996)
1879/1880 (6)
1879/1898 (1)
1879-1880 (1)
188? (63)
1880 (3059)
1880/1881 (8)
1880/1885 (1)
1880/1890 (4)
1880-1881 (1)
1880-1885 (1)
1880-1891 (1)
1880-1910 (1)
1880-1918 (96)
1880-1922 (1)
1881 (3241)
1881/1882 (9)
1881/1890 (1)
1881/1900 (5)
1882 (3282)
1882/1883 (13)
1882/1888 (1)
1882/1898 (1)
1883 (3029)
1883/1884 (11)
1883-1890 (1)
1884 (3803)
1884/1885 (13)
1884/1887 (1)
1884-1885 (1)
1884-1889 (1)
1885 (3848)
1885/1886 (18)
1885/1887 (1)
1885/1895 (1)
1885-1886 (5)
1885-1893 (1)
1885-1894 (1)
1885-1904 (1)
1886 (3245)
1886/1887 (16)
1886-1887 (5)
1886-1890 (1)
1886-1910 (1)
1887 (3282)
1887/1888 (18)
1887/18888 (2)
1887-1888 (4)
1887-1889 (1)
1888 (3595)
1888/1889 (21)
1888-1892 (1)
1888-1920 (1)
1889 (3462)
1889/1890 (17)
1889/1894 (1)
1889/1990 (1)
1889-1892 (1)
189? (84)
189?-1908 (1)
1890 (3511)
1890/1891 (18)
1890/1899 (1)
1890/1915 (1)
1890/1920 (1)
1890/1930 (1)
1890-1891 (1)
1890-1899 (1)
1890-1910 (1)
1890-1913 (1)
1891 (3777)
1891/1891 (1)
1891/1892 (26)
1891-1899 (1)
1891-1918 (1)
1891-1941 (1)
1892 (3946)
1892/1893 (25)
1892/1902 (1)
1892-1893 (6)
1892-1894 (1)
1892-1897 (1)
1893 (3827)
1893/1894 (24)
1893/1984 (2)
1893-1894 (5)
1893-1895 (1)
1893-1909 (1)
1894 (4337)
1894/1895 (23)
1894/1896 (1)
1894-1895 (5)
1894-1898 (1)
1894-1903 (3)
1894-1910 (2)
1895 (4277)
1895/1896 (22)
1895/1900 (2)
1895/1905 (4)
1895/1910 (3)
1895-1896 (6)
1895-1899 (1)
1895-1907 (1)
1895-1910 (1)
1896 (4071)
1896/1897 (19)
1896-1897 (5)
1896-1898 (1)
1896-1910 (1)
1896-1918 (1)
1896-1941 (1)
1897 (4391)
1897/1897 (1)
1897/1898 (25)
1897/1900 (1)
1897-1898 (6)
1897-1900 (1)
1897-1904 (1)
1897-1909 (4)
1897-1910 (2)
1897-1911 (1)
1897-1913 (1)
1897-1914 (4)
1897-1915 (1)
1897-1916 (1)
1897-1918 (1)
1897-1919 (1)
1897-1921 (1)
1897-1923 (1)
1898 (4588)
1898/1899 (19)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1898-1899 (5)
1898-19?? (2)
1898-1900 (1)
1898-1901 (1)
1898-1902 (2)
1898-1903 (1)
1898-1904 (2)
1898-1905 (1)
1898-1906 (2)
1898-1907 (4)
1898-1908 (5)
1898-1909 (5)
1898-1910 (5)
1898-1911 (1)
1898-1912 (1)
1898-1913 (1)
1898-1914 (1)
1898-1915 (1)
1898-1918 (10)
1898-1919 (2)
1898-1920 (2)
1898-1922 (1)
1898-1925 (1)
1898-1927 (1)
1898-1928 (1)
1898-1941 (1)
1899 (4493)
1899/1900 (24)
1899-19?? (2)
1899-1900 (6)
1899-1901 (1)
1899-1902 (1)
1899-1904 (2)
1899-1905 (2)
1899-1906 (1)
1899-1907 (3)
1899-1908 (3)
1899-1909 (5)
1899-1910 (2)
1899-1911 (1)
1899-1912 (4)
1899-1913 (2)
1899-1914 (2)
1899-1915 (2)
1899-1916 (4)
1899-1917 (1)
1899-1918 (3)
1899-1919 (2)
1899-1923 (1)
1899-1929 (1)
19-- (8)
19?? (3565)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
190? (175)
1900 (4296)
1900/1901 (25)
1900/1905 (4)
1900/1906 (1)
1900/1910 (15)
1900/1911 (2)
1900/1917 (2)
1900/1920 (9)
1900-1901 (5)
1900-1902 (2)
1900-1903 (4)
1900-1904 (3)
1900-1905 (1)
1900-1906 (2)
1900-1907 (1)
1900-1908 (1)
1900-1909 (3)
1900-1910 (2)
1900-1911 (3)
1900-1913 (1)
1900-1914 (3)
1900-1915 (4)
1900-1916 (2)
1900-1918 (5)
1900-1919 (1)
1900-1926 (1)
1900-1930 (1)
1900-1938 (1)
1900-1952 (1)
1900-1999 (1)
1901 (4267)
1901/1902 (30)
1901-1902 (6)
1901-1904 (1)
1901-1906 (1)
1901-1908 (3)
1901-1909 (4)
1901-1910 (1)
1901-1911 (1)
1901-1913 (1)
1901-1914 (1)
1901-1915 (1)
1901-1916 (1)
1901-1918 (1)
1901-1920 (3)
1901-1924 (1)
1902 (4447)
1902/1903 (36)
1902/1928 (1)
1902-1903 (4)
1902-1905 (3)
1902-1906 (1)
1902-1909 (1)
1902-1910 (1)
1902-1912 (1)
1902-1913 (1)
1902-1914 (1)
1902-1915 (1)
1903 (4211)
1903/1904 (35)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1903-1905 (4)
1903-1907 (2)
1903-1908 (1)
1903-1909 (2)
1903-1910 (2)
1903-1911 (1)
1903-1914 (2)
1903-1918 (1)
1903-1921 (1)
1903-1924 (1)
1904 (4158)
1904/1903 (1)
1904/1905 (30)
1904/1915 (1)
1904/1960 (1)
1904-1905 (5)
1904-1906 (1)
1904-1908 (2)
1904-1919 (2)
1904-1920 (2)
1905 (4538)
1905/1906 (23)
1905/1910 (4)
1905/1911 (11)
1905/1915 (24)
1905/1925 (16)
1905/1940 (2)
1905/1944 (1)
1905-1907 (5)
1905-1908 (2)
1905-1909 (2)
1905-1910 (1)
1905-1911 (2)
1905-1913 (1)
1905-1914 (1)
1905-1935 (1)
1906 (4551)
1906/1907 (24)
1906/1939 (1)
1906? (8)
1906-1907 (2)
1906-1908 (2)
1906-1909 (2)
1906-1910 (1)
1906-1911 (1)
1906-1915 (1)
1906-1918 (1)
1906-1926 (1)
1907 (5367)
1907/1908 (43)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1907-1909 (1)
1907-1911 (1)
1907-1913 (2)
1907-1914 (1)
1907-1916 (2)
1907-1921 (1)
1908 (4694)
1908/1909 (39)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908/1935 (3)
1908? (1)
1908-1909 (1)
1908-1910 (5)
1908-1911 (1)
1908-1920 (1)
1908-1935 (1)
1908-1938 (1)
1909 (5001)
1909/1910 (58)
1909-1910 (1)
1909-1911 (1)
1909-1914 (1)
1909-1916 (1)
1909-1919 (1)
1909-1921 (1)
1909-1930 (1)
191? (244)
1910 (6024)
1910/1911 (61)
1910/1915 (20)
1910/1920 (61)
1910/1925 (79)
1910/1930 (79)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910? (1)
1910-1911 (1)
1910-1914 (2)
1910-1915 (1)
1910-1917 (1)
1910-1918 (1)
1910-1920 (5)
1911 (5572)
1911/1912 (51)
1911/1917 (1)
1911/1925 (1)
1911-1912 (5)
1911-1913 (1)
1911-1914 (1)
1911-1915 (1)
1912 (6002)
1912/1913 (47)
1912/1922 (1)
1912-1913 (5)
1912-1915 (1)
1912-1927 (1)
1913 (5913)
1913/1914 (40)
1913/1923 (1)
1913-1937 (1)
1914 (4960)
1914/1915 (22)
1914/1916 (1)
1914/1918 (7)
1914/1920 (2)
1914-1918 (2)
1914-1924 (1)
1915 (4138)
1915/18 (4)
1915/1916 (19)
1915/1918 (2)
1915/1919 (1)
1915/1920 (6)
1915/1923 (6)
1915/1925 (13)
1915-1918 (1)
1916 (4826)
1916/1917 (11)
1916-1918 (1)
1917 (5013)
1917/1918 (17)
1918 (4918)
1918/1919 (18)
1918/1930 (1)
1918-1925 (3)
1919 (5069)
1919/1920 (11)
1919-1922 (1)
192? (454)
1920 (6072)
1920/1920 (2)
1920/1921 (54)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (7)
1920/1926 (4)
1920/1927 (2)
1920/1929 (5)
1920/1930 (27)
1920/1940 (15)
1920/1950 (2)
1920/1970 (1)
1920-1921 (1)
1920-1923 (2)
1920-1928 (1)
1920-1930 (5)
1920-1933 (1)
1920-1940 (2)
1920-1942 (1)
1921 (6343)
1921/1922 (44)
1921-1922 (1)
1922 (6547)
1922/1923 (43)
1922-1923 (1)
1923 (5999)
1923/1924 (49)
1923/1933 (9)
1923/1940 (1)
1923? (1)
1923-1924 (1)
1924 (6034)
1924- (1)
1924/1925 (43)
1924-1925 (6)
1925 (5976)
1925/1926 (42)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (4)
1925-1940 (1)
1926 (6409)
1926/1927 (18)
1926-1927 (13)
1926-1929 (1)
1927 (6518)
1927/1928 (38)
1928 (6267)
1928/1928 (1)
1928/1929 (31)
1928-1930 (1)
1928-1941 (1)
1929 (5926)
1929- (1)
1929/1930 (74)
1929/1934 (1)
1929/1939 (3)
1929/2930 (1)
1929-1930 (1)
1929-1938 (1)
1929-1939 (1)
1929-1958 (1)
193? (449)
1930 (6698)
1930/1931 (78)
1930/1940 (7)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (3)
1930? (1)
1930-1931 (11)
1930-1932 (1)
1931 (6521)
1931/1932 (81)
1932 (6702)
1932/1933 (101)
1932/1935 (1)
1933 (6357)
1933/1934 (88)
1933/1937 (2)
1933-1934 (1)
1933-1936 (1)
1934 (6449)
1934/1935 (95)
1934/1936 (1)
1934/1968 (1)
1934-1935 (2)
1935 (6788)
1935/1936 (96)
1935/1939 (1)
1935/1940 (1)
1935/1945 (1)
1935? (3)
1935-1936 (1)
1936 (7600)
1936/1937 (115)
1936-1937 (1)
1936-1939 (1)
1937 (7002)
1937/1938 (256)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1937-1940 (1)
1938 (7835)
1938/1938 (2)
1938/1939 (125)
1938? (1)
1938-1939 (1)
1938-1940 (1)
1938-1945 (1)
1939 (8378)
1939/1939 (1)
1939/1940 (147)
194? (300)
1940 (8033)
1940/1941 (73)
1940/1945 (3)
1940/1948 (1)
1940/1949 (1)
1940/1950 (3)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1941 (5067)
1941/1942 (60)
1941? (2)
1941-1945 (23)
1942 (4045)
1942/1943 (57)
1943 (4382)
1943/1944 (52)
1943-1945 (19)
1944 (3725)
1944/1945 (20)
1944-1945 (11)
1945 (2675)
1945/1946 (31)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1945-1995 (35)
1946 (1885)
1946/1947 (28)
1946-1960 (1)
1947 (1708)
1947/1948 (29)
1947/1960 (1)
1948 (1646)
1948/1949 (28)
1948? (1)
1949 (1434)
1949/1950 (20)
195? (382)
195?/18?? (1)
195?/19?? (1)
1950 (1585)
1950/1951 (21)
1950/1953 (1)
1950/1959 (1)
1950/1960 (2)
1950/1967 (1)
1950-195? (1)
1950-1951 (20)
1950-1959 (2)
1950-1980 (3)
1950-1990 (2)
1951 (1280)
1951/1952 (43)
1951? (1)
1951-1995 (1)
1952 (1217)
1952/1953 (41)
1953 (1592)
1953/1954 (46)
1953/1963 (1)
1953-1954 (16)
1954 (1848)
1954/1955 (31)
1954/1956 (1)
1954/1961 (1)
1955 (1989)
1955/1956 (112)
1955? (1)
1956 (1856)
1956/1956 (1)
1956/1957 (53)
1956? (2)
1957 (1894)
1957/1958 (30)
1958 (2004)
1958/1959 (43)
1959 (1416)
1959/1960 (42)
196? (253)
1960 (1325)
1960/1961 (48)
1960/1968 (1)
1960/1969 (2)
1960/1970 (1)
1960/1975 (1)
1960/1980 (1)
1960-1969 (2)
1960-1990 (5)
1960-1995 (2)
1961 (1223)
1961/1962 (46)
1961-1962 (1)
1962 (1246)
1962/1963 (50)
1962? (1)
1963 (1006)
1963/1964 (39)
1963-1964 (33)
1964 (997)
1964/1965 (32)
1964-1965 (1)
1965 (1090)
1965/1966 (86)
1965-1966 (15)
1966 (1018)
1966/1967 (38)
1967 (1003)
1967/1968 (14)
1967/1969 (1)
1968 (983)
1968/1969 (20)
1968-1969 (9)
1969 (1015)
1969/1970 (28)
197? (179)
1970 (1011)
1970/1971 (37)
1970/1981 (1)
1970-1971 (6)
1970-1979 (2)
1970-1980 (2)
1970-1990 (1)
1971 (1006)
1971/1972 (66)
1972 (1016)
1972/1973 (55)
1972-1973 (7)
1973 (1143)
1973/1974 (55)
1974 (989)
1974/1975 (51)
1974-1975 (4)
1975 (1030)
1975/1976 (56)
1975-1976 (1)
1976 (1017)
1976/1977 (21)
1976-1977 (2)
1977 (1053)
1977/1977 (1)
1977/1978 (51)
1978 (1116)
1978/1979 (37)
1978-1979 (1)
1978-1980 (1)
1978-1982 (1)
1979 (1086)
1979/1980 (38)
198? (114)
1980 (1062)
1980/1981 (23)
1980/1982 (1)
1980-1982 (12)
1980-1985 (1)
1980-1989 (1)
1981 (1063)
1981/1982 (20)
1981-1982 (2)
1981-1989 (1)
1982 (928)
1982/1982 (1)
1982/1983 (20)
1983 (925)
1983/1984 (15)
1983/1987 (1)
1983-1987 (8)
1984 (607)
1984/1985 (22)
1984-1985 (1)
1985 (593)
1985/1986 (54)
1985? (1)
1985-1986 (1)
1986 (808)
1986/1987 (28)
1987 (726)
1987/1988 (31)
1987-2002 (1)
1988 (728)
1988/1989 (67)
1988/1990 (1)
1988-1990 (13)
1989 (1519)
1989/1990 (15)
199? (58)
1990 (1492)
1990/1991 (13)
1990/1997 (1)
1991 (1374)
1991/1992 (16)
1992 (1333)
1992/1993 (14)
1992-1999 (1)
1993 (1506)
1993/1993 (1)
1993/1994 (21)
1993-1994 (1)
1994 (1346)
1994/1995 (46)
1995 (910)
1995/1996 (19)
1995-1996 (18)
1996 (1127)
1996/1997 (6)
1996-1997 (2)
1997 (1071)
1997/1998 (6)
1997-1998 (3)
1998 (852)
1998/1999 (6)
1998? (2)
1998-1999 (4)
1999 (795)
1999/2000 (6)
1999-2000 (1)
20.2.2015 (1)
2000 (539)
2000/2001 (6)
2001 (497)
2002 (368)
2003 (348)
2004 (380)
2005 (261)
2006 (362)
2006-2008 (1)
2007 (193)
2008 (459)
2009 (554)
2009- (1)
2010 (725)
2011 (1228)
2012 (1429)
2012- (1)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (1520)
2014 (1173)
2015 (1175)
2016 (1146)
2017 (1200)
2017-2016 (1)
2018 (419)
2018-2010 (1)
31.12.1951 (1)
800 (1)
d (3)
med (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (948)
Društvo slovenskih skladateljev (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Focus, društvo za sonaraven razoj (1)
Glasbena šola Domžale (1)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (4962)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Intelyway webmedia (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Knjižnica Ivana Potrča (32)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Kočevje (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kosovelova knjižnica Sežana (2)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (41)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (569)
Narodna in univerzitetna knjižnica (514759)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Osrednja knjižnica Celje (10)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Ruska dača d.o.o. (569)
Semeniška knjižnica (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (930)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (117)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (9970)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (57)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (265)
Založnik
(249)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
(Eger) (1)
(Marib. Tisk.) (1)
(Rupnik) (1)
(Voigt) (1)
(Zadr. Štamp.) (1)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
... stampe Gasparo Weis (1)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
[A. Lajovic] (1)
[F. Bernard] (1)
[P. Merku] (1)
[P. Šivic] (2)
[s. n.] (44)
[s.n.] (2)
[U. Krek] (3)
1. drž. dekliška meščanska šola v Mariboru (1)
121 Marketing (3)
1A internet (55)
2. državna dekliška meščanska šola (2)
2. državna dekliška meščanska šola sv. Cirila in Metoda v Mariboru (1)
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (3)
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
A. Baš (1)
A. Beer (2)
A. Berthold (64)
A. Bonniers (1)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Budja (1)
A. Buturović (1)
A. Cermak (1)
A. Cvenkel (1)
A. Černe (5)
A. Češarek (1)
A. Dekleva (1)
A. Dolenc (9)
A. Dollisch (1)
A. Einšpieler (524)
A. Foerster (3)
A. Gaberšček (1)
a. Gabršček (2)
A. Gabršček (29)
A. Gigov (1)
A. Golobič (1)
A. Grajfoner (1)
A. Hartleben (3)
A. Hartleben's Verlag (1)
A. Hilgert (1)
a. Hölder (1)
A. Hölder (1)
A. Holzhausen (1)
A. Huber (5)
A. Janežič (171)
A. Jerkič (24)
A. Jovanović (1)
A. Kansky (1)
a. Klein & Co. (1)
a. Klein & Comp. (1)
A. Koblar (1)
A. Kornhauser (1)
A. Kosi (4)
A. Krbavčič (1)
A. Krošl (1)
A. Kunike (3)
A. L. Schneider (3)
A. Lah (1)
A. Landau (7)
A. Lobnikar (5)
A. Lukanc (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Makra (1)
A. Mancini (1)
A. Marega (1)
A. Martinčič (1)
A. Mencini (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogorelec (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Pediček (1)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perdih (1)
A. Perissich (2)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Poznik (1)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Rasberger (1)
A. Reichard in druž. (2)
A. Reiss & P. Horn (1)
A. Rijavec (1)
A. Saderman (6)
A. Schädler (1)
a. Scherl (1)
A. Scholz (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Slatnar (1)
A. Smolej (1)
A. Sore (1)
A. Stele (1)
A. Svěcený (1)
A. Šalehar (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šmalc (1)
A. Šulgaj (1)
A. Tomšič (6)
A. Trstenjak (2)
A. Turk (15)
A. Ulčnik (1)
A. Uršič (5)
A. Vavken (2)
A. Vengar (3)
A. Vengust (1)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A. Ziegler (1)
A. Zorn (1)
A. Žorž (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
ABC Slemenice (4)
Abecednik (1)
abiturijenti (1)
ABV (5)
Acad. Buchh. (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
Adana (1)
Addenda (2)
Adolf Ribnikar (47)
Adria Airways (1)
Adria film (8)
Adriafilm (12)
Adriatic (1)
Adriatikus (15)
Adrijan Janc (9)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Aero (3)
Aerosol (1)
Agencija Borba, Centar za marketing (1)
Agencija RS za okolje (1)
Agroemona (1)
Agroemona, TOZD PG, OE Dietetika (1)
Agroindustrijski kombinat (2)
AHS (1)
AK Gorica (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (3)
Akademija za likovno umetnost (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Akademija znanosti in umetnosti (4)
Akademska založba (4)
Akademska zveza (22)
Akademski pevski zbor (8)
Akademsko društvo Slovenija (1)
Akcijski odbor za uvedbo samoprispevka (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Albin Prepeluh (187)
Alchemical Playgrounds (22)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
Aleš Šef (1)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Alfons Müllner (108)
Alkaloid (4)
Allg. D.Verl. Anst. (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Almira (1)
Alojzija Štebi (5)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Alpha und Omega (1)
Alpina (2)
Alpski letalski center (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMD (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaum Merian (1)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (57)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andreas Franck (1)
Andrej Gabršček (59)
Andrejdrapal.com (1)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Ansambel Gorenjci (2)
Ansambel Jevšek (2)
Anton Burger (1)
Anton Ekar (3)
Anton Grablovic (3)
Anton Janežič (163)
Anton Jeretič (1)
Anton Mahnič (41)
Anton Martin Slomšek (31)
Anton Mrkun (2)
Anton Pesek (732)
Anton Turk (4)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Appolonio (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Christoforo Zane (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
appresso il Turrini (2)
appresso Pietro Farri (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Apud Christianum Friedricum Wappler (1)
apud Clementem Ferronium (1)
apud Georgium Rhau (1)
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud Guilielmum Simonem (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
apud haeredes Melchioris Sessae (1)
apud haeredes Viviani (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Ioannem Emmeum (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
apud Iuntas (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
apud Paulum Balleonium (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
apud Ricciardum Amadinum (2)
apud Sebastianum Gryphium (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Arhe (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arheološki institut (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhitekturni muzej (3)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (6)
Arhiv SRS (1)
Aristej (7)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Arnes (1)
Arnold (4)
Arnoldische Buchhandlung (2)
Art Party (1)
Artaria & Comp. (2)
Artaria et Comp. (1)
Artius (5)
Artizan (5)
Aschendorff (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Astra (2)
Ašvata (2)
Ataja (1)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (1)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (1)
Atelier Weiss (1)
Atelje Doria (7)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (2)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atellier Doris (1)
Atlas (1)
Atletska zveza Slovenije (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
Atletski klub (1)
ATS Od me-je (1)
Au Bureau D' Industrie (1)
au magasin de la Societé typographique (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Aug. Berthold (1)
August Berthold (1)
August Cesarec (4)
Aura (1)
aus der k.k. Hof und Staatsdruckerey (1)
author (5)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
Aux Depens de La Compagnie (1)
Aventinum (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (48)
Avtoexport (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
Ažbe (8)
B. Belec (1)
B. Bing (3)
B. Brzin (1)
B. Cassirer (1)
B. Cigoj (1)
B. Čerček (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec (1)
B. Egger (1)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (2)
B. Fučić (1)
B. Gorenc (1)
B. Grafenauer (1)
B. Herdt (8)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Kos (4)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kuhar (1)
B. Lergetporer (3)
B. Majer (1)
B. Orel (1)
B. Paternu (1)
B. Peršič (1)
B. Pleničar (5)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Povh (1)
B. Raič (1)
B. Richter (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Stanovnik (1)
B. Štajer (11)
B. Volavšek (1)
Badeverwaltung (1)
Bakrotisk Jugoslavanske tiskarne (6)
Bakrotisk Jugoslovanske tiskarne (38)
Bamb. (2)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (37)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (8)
Barth. (1)
Battara (1)
Bauer und Raspe (1)
Bayer (2)
Bechtermünz (1)
Beer & Mayer (1)
Behr (1)
Bei Christian Erirech Vost U. Sohn (1)
bei F. Glöggl et Sohn Kunst und Musikalienhandlung (1)
bei F. Glöggl Kunst u. Musikalienhandlung (1)
Bei Joh. Wilh. Schmidt (1)
bei Johann Georg Heptner ... (1)
bei Keil (1)
bei Tobias Haslinger (1)
Bela Ljubljana (2)
Beletrina (199)
Beletrina Academic Press (1)
Belinka (4)
Belokranjski muzej (1)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Belo-modra knjižnica (1)
Benet (1)
Beobanka (4)
Bergson (1)
Beros Studio (1)
Beti (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (6)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Anna Elis Reichhardtin Wittib (1)
bey Artaria (1)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Beyer und Maring (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey F.X. Stöckl (1)
bey Friedrich Fleischer (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Homanns Erben (1)
bey J. G. Mayr ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey J.V. Degen, ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (3)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Bey Johann Friedrich Gleditsch (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
bey Johann Paul Krauss (1)
bey Jos. Eder (2)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
bey Magnus Swederus (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
bey Tranquillo Mollo (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
beym Herausgeber, und in Commission der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Bibliofilska založba (62)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biegel (1)
Biotechnical Faculty (3)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (20)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (28)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Bischoflaker Hauptschule (1)
Biteks (47)
Blagovni center, TOZD Pražarna (1)
Blanke (1)
Blasnik (3)
Blasnikova Tisk. (1)
Blasnikovi Nasl. (18)
Blaznik (2)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Bogdanov (1)
Bogoslovna akademija (1)
Böhm (1)
Bologna University Press (1)
Bompiani (1)
Borba (1)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (7)
Boureau de Musique C. Evers (1)
Božo Podkrajšek (152)
Božo Štajer (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Branko (10)
Brat Frančišek (6)
Bratko Kreft (31)
Bratstvo-Jednota (1)
Braulin (1)
Braumüller (3)
Breitkopf und Härtel (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (4)
Brno (1)
Brockhaus (7)
Brodhag (1)
Brodograđevna industrija Split (1)
Bubina Baita (1)
Buchhändler zu finden bei Heinrich Willhelm Korn (1)
Buchner (1)
Buča (2)
Buddh. Soc. Vic. (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
Bursík a Kohout (1)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
C. & W. Kuhé (1)
C. A. Spina (1)
C. Alkier (1)
C. E. Kollmann (1)
C. F. Kahnt Nachfolger (1)
C. Ferrari (1)
C. Gerold (1)
C. Gerold's Sohn (11)
C. Gerold''s Sohn (1)
C. Götz (1)
C. Graeser (1)
C. in kr. vojno ministrstvo (1)
C. Jagemann (2)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. kmetijska družba (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. k. sviloprejsko poskuševališče (1)
C. K. Zaloga Bukev Za Šole Pri Sv. Ani. (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. Klofutar (1)
C. kr II. državna gimnazija (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (8)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. II. državna gimnazija (15)
C. kr. kmetijska družba kranjska (3)
C. kr. mestni šolski svet ljubljanski (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (3)
C. kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (2)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
C. Logar (1)
C. Lypoldt (1)
C. Manz (1)
C. Mastnak (1)
C. Narobé (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. Rabitsch (1)
C. Reichard (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
C. Rümpler (1)
C. Scolik (4)
C. T. Meyer (1)
C. Thiefs (2)
C. Weigel (1)
C. Zamboni (1)
C.A. Haendel's Verlag (3)
C.F. Winter (1)
C.Jagemann (1)
C.T. Meyer (1)
C.T. Winter (1)
Caes. reg. gimnasii Rudolphswertensis (1)
Caes. reg. lyceo Labacensi (8)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley (1)
Cankarjev dom (37)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (151)
Carl Reichert (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Cecilijansko društvo (1)
Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo (1)
Cecilijino društvo (736)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (9)
Cecilijino društvo za stolno župnijo sv. Nikolaja (1)
Cecilijino društvo župnije Marijinega oznanjenja (1)
Cecilijino društvo župnije Sv. Jakoba (1)
Ceeman (2)
CEEMAN (6)
CeGD (1)
Celeia (4)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (6)
Celjsko pevsko društvo (1)
Cellot (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar film (5)
Centar za kulturu 'Dušan Petrović Šane' (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (37)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (7)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za sodobno oblačenje (3)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Center za turistično promocijo (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Center za usposabljanje slušno in govorno motenih (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centralna tehniška knjižnica (3)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Cerebral palsy society (1)
cerkveno predstojništvo (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (3)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (6)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
Cestno podjete (1)
Cestno podjetje (1)
Ch. Scolik (1)
Champion (1)
Changuion (1)
ChargoNet (1)
Chez Blaizot (1)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez Desaint (1)
chez François Changuion (1)
chez François Des Ventes (1)
Chez Froulle (1)
chez H. Iaillot ... (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez J. Pierre Heubach (2)
chez Jean Catuffe (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
chez l´auteur (1)
chez La société typographique (1)
chez La Société Typographique (2)
chez Marc Michel-Rey (1)
chez Merlin (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez Nourse (1)
Chez P. Al. Le Prieur (1)
chez Pierre de La Vallée (1)
chez Ruault (1)
Chez Saillant (1)
chez Saillant & Nyon (3)
chez Saillant & Nyon ... [et] Pissot ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
chez Saillant et Nyon ... [et] Panchauche ... (1)
chez Samuel Fauche (1)
chez Samuel Pitra (1)
Chrio (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Christophers (1)
CIDM (1)
Cilier Gymnasiums in Cilli (1)
Cillier Gymnasium (1)
Cimos (1)
Circovich (1)
Ciril Böhm (2)
Ciril Štukelj (15)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Civic Library (1)
Civica scuola reale autonoma in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore all' acquedotto in Trieste (5)
Civica scuola reale superiore all` acquedotto in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
Civica scuola reale superiore di Trieste (4)
CIVITAS ELAN (1)
Cleveland recording company (2)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
Cobol & Priora (1)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
College of Nursing (2)
Collegium musicum (2)
Columbia (6)
Columbia broadcasting system (24)
Columbia Graphophone (1)
Columbia graphophone co. (7)
Columbia graphophone company (6)
Columbia phonograph co. (2)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Commune (1)
compositeur (1)
Comune (1)
Convento Monte Santo (2)
Conzatti a S. Bartolommeo (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Costenoble (2)
Cotta (1)
Coustelier (1)
Covirias (8)
Croatia film (6)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
CZ (1)
Č. Lucu (1)
Č. Zore (1)
Časnik Finance (2)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Čebelarski muzej (1)
Čebelarsko društvo (126)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Čemažar in drug (1)
Českoslovanská sociálná demokratická strana dělnická (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čirilo-Metodov kor (1)
Čiro Böhm (4)
Čista pozitiva (2)
Čitalnica (42)
Čsl.-Jihoslovanska liga Čes. Budějovice (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudka šola v Loki (1)
Čveterorazredna deška ljudka šola v Škofji Loki (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Loki (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Škofji Loki (16)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola na Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Krškem (4)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
D. A. Jurišić (1)
D. Bastiančič (1)
D. Blatnik (1)
D. Cvetko (1)
D. Davidov (1)
D. del Bianco (1)
D. Dolar (1)
D. Furlan (1)
D. Gelt (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (8)
D. Jamnik (1)
D. Jelić (1)
D. Jeremić (1)
D. Josipović (1)
D. Karba (1)
D. Kerin (1)
D. Kolar (1)
D. Kotnik (1)
D. Kozak (1)
D. Kuščer (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Meze (1)
D. Ocepek (1)
D. Pirjavec (1)
D. Radinja (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
D. Rovšek (55)
D. Stokavnik (1)
D. Škofič (2)
D. Tovornik (1)
D. Turnšek (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Zavodnik (1)
D... (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Dalmacijaturist (2)
Dana (1)
Das Dürerbund für Österreich (1)
das hat getruckt, Martinum Flach zu Strassburg (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Davorin Rovšek (1)
Dawinghoff (1)
de L'' Imprimerie de La Société Typograph. (1)
de L'Imprimerie de Monsieur (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Debora (2)
Debrett (1)
Decker (1)
Dedal (2)
Dekliška ljudska šola v Kranji (3)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Dekliška šola v Kranji (1)
Dekorativna (1)
Delavska enotnost (14)
Delavska izobraževalna zveza Svobode (13)
Delavska knjižnica (1)
Delavska tiskovna družba (2)
Delavska univerza (3)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delavska založba (2)
Delavski muzej (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Delavsko-kmetski list (82)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna (1)
Delniška Tiskarna (1)
Delo (11378)
Dëmmler (1)
Demokratska stranka (1)
Demšar (1)
Denicke (2)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (3)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Der Sturm (1)
der Verfasser (1)
Design biro (2)
Desk (1)
Dessa (5)
DESSA (1)
Desus (1)
DeSUS (1)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem v Krškem (5)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deške meščanske šole s kmetijskim značajem v Krškem (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Reichspost (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deutscher Frauen- und Kinderhort (1)
Deutscher Männergesangverein Vorwärts (6)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Development and Education Centre (8)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (4)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novemmestu (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (3)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Deželni odbor kranjski (907)
Deželni odbor Kranjski (1)
Deželno gledališče (3)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (56)
Die Concertgeber (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (7)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (4)
DigitPen (18)
Dijaški dom Tabor (1)
Dionička Tiskara (2)
Direction der administrativen Startistik in k.k. handels-Ministerium (83)
Direkcija MIS (4)
Direkcija MIS 79 (1)
Direktorijum Orjune (1)
Distinction Printing (1)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
Dj. Kalčov (2)
Dlib.si (1)
DMFA - založništvo (2)
Dnevnik (16)
Doba (1)
Doba Epis (13)
DOBA EPIS (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dobrodelno društvo varstvo (1)
Dolenjska banka (1)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjska založba (1)
Dolenjski muzej (7)
Dolinšek Anton (16)
Domovina (1)
Dompfarrzäzilienverein (4)
Domus (5)
Dopisna delavska univerza (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Dots Records (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
DOZ, zaščitna služba (3)
Dr. Köhler (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Dragotin Hribar (91)
Dragotin Mohar (198)
Dramatično društvo (6)
Dramatično društvo v Ljublani (3)
Dramatično društvo v Ljubljani (1)
Dramatiško društvo v Ljublani (1)
Dreambook Studio (2)
Druck der Česká grafická unie (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck Und Verlag Des Ig. V. Kleinmayr U. Ferd. Bamberg (1)
Druck Und Verlag Des Josef Blasnik (1)
Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs (1)
Druck und Verlag von A. Leykam's Erben (2)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Druck. D. Gr. Ztg. (1)
Druck. U. Verlag V. R. Oldenbourg (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
Društvo Abstinent (2)
Društvo arhitektov (20)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo Ekologi brez meja (3)
Društvo Festival Sanje (2)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (6)
Društvo glasbena akademija (4)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Ibis (1)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo konsertoristov (1)
Društvo likovnih umetnikov (4)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo ljubljanskih konservatoristov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo Pekinpah (4)
Društvo Potentia (1)
Društvo Pravnik (3244)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (1066)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Simfonija (1)
Društvo SKAM (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (19)
Društvo slovenskih skladateljev (11)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (35)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo Sokol I (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo sv. Mohora (3)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (24)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo učiteljev glasbe (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za kulturno sodelovanje Slovenije z ZSSR (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (234)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (5)
Društvo Zaživi življenje (3)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (54)
Družba Sv. Cir. In Met (1)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (69)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Družba Sv. Moh. (1)
Družba sv. Mohora (78)
Družba Sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohora v Celovcu (2)
Družba sv. Mohorja (359)
Družba Sv. Mohorja (4)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (3)
Družba sv. Rafaela (2)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Družbeni center (1)
Družina (131)
Družtvo slovensko (1)
Družtvo sv. Mohora (1)
Družtvo Sv. Mohora (2)
Drž. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška v Mariboru (2)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (4)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Drž. slovenska osnovna in meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. Štamp. (2)
Drž. Štamparija (1)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Drž. Za. Slovenije (1)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna dekliška meščanska šola (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (3)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola v Krškem (2)
Državna deška meščanska šola v Mariboru (1)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (7)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trogvska šola v Celju (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna II. deška meščanska šola v Mariboru (3)
Državna II. realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Ljubljani (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna kmetijska šola na Grmu v Novem mestu (1)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Antona Aškerca pri sv. Lenartu v Slov. Goricah (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (7)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (4)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (4)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (4)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Krškem (2)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna štamparija (1)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (3564)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni izpitni center (25)
Državni svet Republike Slovenije (5)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
Državno gledališče (2)
Državno gledališče, Opera (1)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Dukat (2)
Dümmler (1)
Duncker & Humblot (2)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (2)
durch Alexander und Samuel Weyssenhorn ... (1)
durch Alexander unnd Samuel Weyssenhorn Gebrüder (1)
durch Hans Kraffts Erben (1)
durch Hans Manel (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Hanss Mannel (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
durch Künigund Hergotin (1)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (2)
Dürr (2)
Dušan Kumer (1)
Dvořak & Roškota (1)
dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (1)
Dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (2)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Dyk (5)
Dzimskis Witte (1)
DZS (383)
E. Adamič (71)
E. Adamlje (1)
E. Baldamus (1)
E. Beaufort (2)
E. Beauforta (1)
E. Cevc (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Dzimski (3)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
E. Hon (1)
E. Kansky (1)
E. Kodrič-Dačić (1)
E. Kramaršič (1)
E. Liegel (3)
E. Liegl (1)
E. Mihevc (1)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Navinšek (2)
E. Niggl (4)
E. Nigll (1)
E. Nourry (2)
E. Piersons Verlag (1)
E. Pirkmajer (1)
E. Pogorec (1)
E. Pogorelc (24)
E. Pogorelz (19)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Škulj (1)
E. Urschitz (1)
E. Weber (1)
E. Woigt (1)
E.Pogorelc (1)
Ebook (10)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
ECSA Slovenia (1)
Ed. Janžič (1)
Edinost (1003)
Edinost Publishing (3722)
Edison Bell Penkala (1)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
édition aux frais de l'auteur (2)
Edition Slave (3)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Edmundi Martini (1)
Eduard Liegel (1)
Eduvision (7)
Edward Kalish (1232)
Eesti Keele Instituut (1)
EFT center (1)
Eger (2)
Egerjev Kamnotis (1)
Egmont (1)
Ekhard (1)
Ekonomska fakulteta (9)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomska srednja šola v Murski Soboti (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Ekslibris (3)
Ekvilib Inštitut (1)
Elan (5)
Elektra (2)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Elektroton (16)
Elex (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Emil Berté (1)
Emil Felber (1)
Emona (3)
Emona globtur (1)
Emona Globtur (5)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
Emonica (2)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Engel (1)
Englischen Kunstanstalt v. H.A. Payne (1)
Englisches Kunstanstalt v. H.A. Payne (1)
Engrotuš (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (35)
EP Javor (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Erma di Bretschneider (1)
Ernest Adamič (15)
Ernest Pogorelz Fotograf (1)
Erste Kroatische Aktiendruckerei (1)
Ersten städtischen Knabenvolksschule (1)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (483)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Europeana.eu (1)
Euroteh (1)
Evalit (1)
Evropska hiša (1)
Evropska kultura (1)
Evropska pravna fakulteta (5)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
ex Academia Thomae Anshelmi (1)
ex aedibus Thomae Anshelmi Badensis (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Henricpetrina (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex officina Knobloch. per Georg. Machaerop (1)
ex officina Petri Horst (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano (3)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
Ex Typographia Jacobi Raillard (1)
ex typographia Nicolai Mutij (1)
ex typographia Rev. Cam. Apost. (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
excudebat Egidius Aquila (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
excudebat Robertus Stephanus in sua officina ... (1)
Extrade (1)
F. A. Brochaus (1)
F. A. Brockhaus (3)
F. Aparnik (2)
F. B. Geitler (1)
F. Bamberg (1)
F. Bar (1)
F. Benque (3)
F. Bernik (1)
F. Bračko (1)
F. Carposio (1)
F. Cesale (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Dümmler (1)
F. Duncker (1)
F. Erjavec (2)
F. F. Langhan (1)
F. Fischer (1)
F. Fleischer (1)
F. Gerbič samozaložba (1)
F. Gerwig (2)
F. Geza (1)
F. Glöggl (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (2)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (23)
F. Grablje (1)
F. Graljec (1)
F. Grewig (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. Hirth (1)
F. Hronek (1)
F. Jasper (1)
F. Jug (3)
F. Juriševič (1)
F. K. Kos (1)
F. Kadilnik (1)
F. Kelleman (1)
F. Kistner (5)
F. Klemen (1)
F. Križanič (1)
F. Krones (1)
F. Kuhelj (1)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (25)
F. L. Herbig (1)
F. Lainer (5)
F. Mauer (5)
F. Mavec (1)
F. Mayer (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (2)
F. Novak (1)
F. Novšak (1)
F. Osole (1)
F. Pavlin (4)
F. Pediček (1)
F. Pirnat (2)
F. Planina (3)
F. Planinc (1)
F. Praprotnik (1)
F. Rakuša (1)
F. Rasch (2)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stegnar (1)
F. Stele (7)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Svirčević (2)
F. Šimáček (1)
F. Špiler Muys (1)
F. Tempsky (15)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F. Vallardi (1)
F. W. Grunow (1)
F. Zadravec (1)
F. Zupanc (1)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Fabian (1)
Facolta di Management (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (7)
Faculty of Economics (2)
Faculty of Economics and Business (3)
Faculty of Education (4)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Law (2)
Faculty of Management (7)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (3)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (20)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (6)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (54)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (123)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (17)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za elektrotehnko (1)
Fakulteta za farmacijo (11)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (17)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (4)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (25)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (29)
Fakulteta za management (70)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (828)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1952)
Fakulteta za strojništvo (22)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (47)
Fakulteta za varnostne vede (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Felix Stegnar (1)
Feniks (1)
Ferd. Mayer (1)
Ferd. v. Kleinmayr (1)
Ferdinand Hirt's Verlag (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
festival (1)
Festival (29)
Filač (1)
Filip Haderlap (59)
Film Danas (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
FND Piran, Konjerejsko turistčni center (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (9)
Folklorna skupina (1)
Folkwang-Verlag (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. Mayr ... (3)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis J.G. Mayr ... (2)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
formis Joannis Georgii Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (4)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Forum, študentsko kulturno društvo (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Central (1)
Foto - Firšt (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto atelje Tonka (1)
Foto Drayer (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto kino klub Svoboda (1)
Foto Kobal (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto Meta (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (2)
Foto Slovenija (48)
Foto Staut (3)
Foto studio Joško Šmuc (1)
Foto Toni (1)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (8)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto Wagner (1)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Foto-atelje Pelikan (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Foto-kino klub (1)
Fotolik (7)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fotospring (8)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Fototistk-Slovenija (1)
Fournier (1)
Fr Vesel (1)
Fr. A. Urbánek (1)
Fr. Derganc (7)
Fr. Dolšak (2)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Sedej (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (603)
Fr. Vesel? (2)
Fran Bartl (879)
Fran Grabjec (1)
Fran Jaklič (470)
Fran Juriševič (1)
Fran Kulovec (392)
Fran Levstik (7)
Fran Podgornik (283)
Fran Radešček (52)
Fran Vesel (19)
Franc Gnjezda (36)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Franc Leskovšek (1)
France Memmer (12)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
France Svetek (151)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Francoski institut (2)
Franč. samostan (1)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Frančiškanski samostan (7)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Koren (3)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
Franz Müller (673)
Franz Schleimer (1)
Fratelli Treves (1)
Free Royal Town (1)
Fremdenverkehrsstelle der Stadt (1)
Freytag (1)
Friedens-Warte (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich Reichardt (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
FrodX (2)
Fulvio Giovanni (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
füskuti Landerer Mihaly ... (1)
Futura DDB (26)
G. & J. Varga (1)
G. Bertok (1)
G. Blaž (1)
G. Dolenc (18)
G. Felici (1)
G. Fischer (1)
G. Freytag (4)
G. Grabietz (1)
G. Grote (1)
G. H. Wigand (1)
G. Kernel (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (2)
G. Mayer (1)
G. Mercator (1)
G. Oblak (1)
G. Orlov (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schmidt (1)
G. Schneider (1)
G. Senf (8)
G. Svete (1)
G. Tillmann (1)
G. Tomažič (1)
G. Tribnik (1)
G. Valk (1)
G. Varga (3)
G. Vlatković (1)
G. Westermann (1)
G. Wigand (1)
G.M. Vischer (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
gaj (1)
Galerija Emonska vrata (1)
Galerija Labirint (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Galerija savremene umjetnosti (1)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
Gallus Carniolus (2)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Gasilska zveza Slovenije (1)
Gasilsko društvo (1)
Gašper H. Martelanc (17)
Gašper H. Martelanec (28)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Geanetic (1)
Gebrüder Kröner (1)
Gedr. Bei Blasnik (1)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
Gedr. In Konigl. Uniwersität (1)
gedruckt bei Ferdinand Edlem von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
Gedruckt Bey Andreas Leykam (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt bey den Widmanstätt. Erben (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (3)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (4)
gedruckt bey Johann Thomas, Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Josepho Thaddaeo Mayr ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt mit Scarbina'schen Lettern (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt und verlegt bey Joh. Th. Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey den Pillerischen Erben (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
gedruckt zu Laybach bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, und zu finden bey des seeligen Johann Georg Heptners Wittwe (1)
Gemeente (1)
Gemeinde (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (199)
Genst. D. Heeres (1)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geografski institut JNA (30)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geographisches Institut (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (43)
Geološki zavod Slovenije (8)
Geološki zavod, Ljubljana (652)
Georg Gruppenbach (2)
Georg Szelinski (1)
Gerle (1)
Gerold (1)
Gerold & Co. (1)
Gertsch (1)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
GFS Institute (1)
Gibanje za Slovenijo (1)
Gimnazija (2)
Gimnazija Moste (1)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Giontini (8)
Giordani (1)
GK PAST (2)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glas naroda (13061)
Glas svobode (1)
Glasbena agencija Petan (1)
Glasbena akademija (34)
Glasbena matica (1289)
Glasbena Matica (50)
Glasbena mladina Slovenije (199)
Glasbena šola (1)
Glasbena šola v Kranju (2)
Glasnik Srca Jezusovega (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
Glazbena matica (2)
Gledališče Glej (1)
Gledališče Ptuj (1)
Glej (14)
Globaldreamvision (1)
Globtur (3)
Glotta Nova (1)
Gnosis (1)
Gobreau (1)
Goga (58)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Göpferdt (1)
Gorenje (18)
Gorenje Commerce (1)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Gorenjska oblačila (1)
Gorenjski muzej (20)
Gorenjski tisk (2)
Goričar & Leskovšek (6)
Goriška matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (3)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (7)
Goriška tiskarna A. Gaberšček (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (40)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (4)
Goriška Tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (23)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (4)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (1)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (2)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Gospodarsko razstavišče (4)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gosposvetski zvon (1)
Gosse, Fils (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Gostol (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Gozdarski vestnik (2)
Gozdno gospodarstvo (2)
GOZMS (1)
GP Soča (1)
GP Tehnika (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Grabar Kos B. (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Gradski komitet za zdravstvo (1)
Građevinska knjiga (1)
Grafica (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Grafiti studio (1)
Gramofon A. Rasberger (1)
Grangé (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
Grm - center biotehnike in turizma (14)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (19)
GRSOFT Structural Engineering (3)
Grünes Gewölbe (1)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (2)
Guido (1)
Güssing Energy Technologies (4)
Gutenberg (1)
GV Izobraževanje (1)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasiums (3)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (81)
H. Costenoble (6)
H. Dolenc (7)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Fries (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Harmsen (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (18)
H. Kern (1)
H. Krapek (1)
H. Krappek (2)
H. Ledóchowski (1)
H. Ničman (2)
H. Niggl (1)
H. Pogorelz (1)
H. Rebolj (5)
H. Slovák (1)
H. Smrekar (2)
H. Strassern (1)
H. V. Korn ... (1)
H. W. Korn (1)
H. W. Schmidt (1)
H. Wanderer (3)
H. Zupan (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hahn (2)
Hair center Darja (1)
Halauc (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hamburger (1)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
Harmonija (1)
Harpf (1)
Hartleben (2)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
HASA (1)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule in Neumarktl (9)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hauptschule zu Neumarktl (1)
Hauptschule zu Wippach (6)
Heinr. Harmsen (1)
Heinrich Steiner (2)
Helena Bavdek (1)
Helena Bavdekova (1)
Helidon (25)
Helios (1)
Hennicke (1)
Herder (2)
Herrl (1)
Hertz (1)
Hexagonal (1)
Hieronymus Vietor (1)
Hinko Badiura (1)
Hinko Smrekar (1)
His master´s voice (4)
Historical Association of Slovenia (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Hlahol vinohradsky (1)
Hmezad (1)
Hmezad Agrina Mega (1)
Hof- U. Staatsdruck. (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Hof- und Staatsdruckerei (1)
Hof und- Staatsdrukcerei (1)
Hofbuchdrukerei (1)
Hoffmann (1)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Hölder (1)
Holdt (4)
Holynski (6)
Horvat založništvo (7)
Hótel de Thou (1)
Hotelsko turističko poduzeće (4)
Hram (1)
Hrv. Drž. Tisk. Zavod (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Hrvatska književna naklada (1)
Hrvatska turistička agencija (1)
Huannes (3)
Hubadova župa J. P. S. (1)
Hubadova župa JPS (1)
Hud (1)
Hudnik (1)
Hutp hotel (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. Artmann (1)
I. Bonač (1)
I. Danckerts (1)
I. Delač (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (4)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (5)
I. državna dekliška meščanska šola Antona Martina Slomšeka v Mariboru (1)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. državna deška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. Giontini (1)
I. Gruntar (1)
I. Jagodic (6)
I. Jazbec (1)
I. Josifovski (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (17)
I. Komelj (1)
I. Kotar (7)
I. Kovačič (1)
I. Kregar (1)
I. Kristan (1)
I. Kugel (1)
I. Kvas (1)
I. Lapajne (1)
I. Lapuh (1)
I. Lavrač (1)
I. Lenart (1)
I. Ljubič (2)
I. mestna deška ljudska šola (6)
I. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
I. mestna deška osnovna šola (2)
I. mestna deška šola ljudska šola (1)
I. mestna ljudska šola v Ljubljani (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (10)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola, strokovna nadaljevalna šola za mehansko - tehniške obrti in trgovska gremialna nadaljevalna šola (2)
I. Mikl (1)
I. Müllers (1)
I. Munda (1)
I. Papš (3)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (15)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Pogačnik (2)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I. Raišp (1)
I. Rakovec (1)
I. Rupnik & Schelhaus (2)
I. Sedej (1)
I. Slavec (893)
I. städt. funfkl. Knabenvolksschule in Laibach (3)
I. städtischen 4 klassigen Volksschule (2)
I. städtischen funfklassigen Knabenvolksschule (2)
I. Standl (5)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (3)
I. Tavčar (2)
I. Tischler (6)
I. Tišler (5)
I. Toličič (1)
I. Tomažič (1)
I. Tomšić (1)
I. Turk (1)
I. v Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
I. Vavpotič (1)
I. Vodopivec (1)
I. Voje (1)
I. Vrišer (1)
I. Vurnik (1)
I. Zupančič (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
i2 (3)
Ibis (17)
IBS Mednarodna poslovna šola (2)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (12)
ICO (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IFIMES (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (117)
Ig. pl. Kleinmayr u. Fed. Bamberg (2)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignacij Sitar (156)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
II städtischen Knaben - Volksschule (2)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (8)
II. mestna 4 razredna ljudska šola v Ljubljani (3)
II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (6)
II. mestna deška peterorazredna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (12)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. städt. fünfcl. Knaben - Volksschule in Laibach (1)
II. städt. fünfklassign Volksschule in Laibach (2)
II. städtischen fünfklassigen Volksschule (1)
II. städtischen vierklassigen Volksschule (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (10)
III. mestna deška ljudska šola in obrta pripravljalnica na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
III. red (2)
Ilirija (1)
Ilirija - Vedrog (4)
Ilirija Vedrog (3)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
im eigenen Verlag (1)
im Industrie-Comptoir (1)
im Selbstverlage (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
Im Verlage des Steirischen Radfahrer-Gauverbandes (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (5)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
impensis ... Iacobi Taurelii &c. (1)
impensis ... Joannis rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
impensis Michaelis Promberger (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Imperatorskoe russkoe arheologičeskoe obščestvo (1)
Imprimerie de la cour (1)
Impromax (1)
IMV (3)
in aedibus Io. Frobenii (1)
in aedibus Thomae Anshelmi ... (1)
in der akadem. Buchhandlung von J. C. B. Mohr (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in der Baumgärtnerschen Buchhandlung (1)
in der Waltherischen Hofbuchhandlung (1)
in der Weidmannischen Buchhandlung (3)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (2)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
Industrija stavbnega pohištva (1)
Infomedia (1)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institut Francais (1)
Institut Jožef Stefan (47)
Institut za italijansko kulturo (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (24)
Institute for Slovene Emigration Research (349)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Insula (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (2)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (10)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (18)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (451)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (21)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za likovno umetnost (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (32)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (349)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za socialno medicino, socialno varstvo ... (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (36)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Intelyway webmedia (42)
Interesansa-zavod (2)
Interfilm (2)
International Committee for Regional Museums (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (5)
IO Komunistične stranke Italije (253)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Ioannes Gymnicus (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Ipavec (6)
Ipavska čitavnica (1)
Ipavska glavna šola (4)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
Ipi (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IPSOS (54)
Iršić (1)
ISA institut (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
Iskra (11)
Iskra Commerce (1)
Iskra Commerce, TOZD Marketing (3)
Iskra Delta (1)
Iskry (1)
Iskustvo (3)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
ISSV Inc. (1)
Istarska naklada (4)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto di cultura Italiana (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istra Jadran (2)
Istros Books (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
IUS Software, GV založba (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
Iv. Lavrič (1)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Iv. Tischler fotograf (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Cankar (6)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Gršak (2)
Ivan Jelačin (110)
Ivan Kavčič (15)
Ivan Kunc fotograf (1)
Ivan Mlinar (834)
Ivan Piano (25)
Ivan Rakovec (2474)
Ivan Semen (114)
Ivan Tavčar (24)
Ivan Tokan (137)
Ivan Zorec (523)
Ivan Železnikar (10)
Ivec (18)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Iza Prijateljeva (114)
Iza Prijatevljeva (35)
Izd. Mariborska podružnica SPD (1)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
izdal kot rokopis Anton Klodič (1)
Izdala In Založila Družba Sv. Mohorja V Celovcu (1)
izdatelj (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
Izseljenska zbornica (83)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
Izvršni odbor Jadranske straže (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. & F. Leon (1)
J. & J. Martini (1)
J. A. A. etc. (1)
J. A. K. Mladost - Balkan (1)
J. Ahtik (1)
J. Artman (1)
J. Arzenšek (1)
J. B. i. e. K. Jeretin (1)
J. B. Mayr (1)
J. B. Rottmayer (3)
J. Babnik (1)
J. Bahovec (1)
J. Bermann (1)
J. Bertič (1)
J. Blasnik (1031)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Blasnika nasl. (2)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Blasnika Nasledniki (1)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Blasnikovi nasledniki (2)
J. Blasnik-ovi nasledniki (2)
J. Blaznik (28)
J. Bláznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (6)
J. Blaznikovi Nasledniki (1)
J. Bleiweis (3)
J. Bogataj (2)
J. Bole (1)
J. Bonač (3)
J. Brandner (1)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Buttignoni (1)
J. Carposio (1)
J. Cary Engraver & Map-seller (1)
J. Cherbuliez (1)
J. Cimperman (1)
J. Ciperle (1)
J. Colnarič (1)
J. David Köhler (1)
J. Debevec (4822)
J. Diwischovsky (1)
J. Dornig (8)
J. Dzimski (4)
J. Erjavec (1)
J. F. Buček (3)
J. F. Eger (52)
J. F. Langhans (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Fettich (1)
J. Fiausch (1)
J. Fr. Eger (277)
J. Furlan (1)
J. G. Cotta (2)
J. G. Vrdélski (2)
J. Gerčar (1)
J. Gertinger (1)
J. Giontini (82)
J. Giontiniti (1)
J. Godina (1)
J. Gorup (2)
J. Gostiša (1)
J. Hašnik (1)
J. Hensel (1)
J. Hirsch (1)
J. Imme (1)
J. J. Augustin (1)
J. J. Böhm (1)
J. J. Weber (1)
J. Jablonski (1)
J. Jan (1)
J. Janssonius (1)
J. Javoršek (1)
J. Jenko (1)
J. Jeras (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jesenko (1)
J. Jurančič (1)
J. Kastelic etc. (1)
J. Keber (1)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Kotar (4)
J. Krajec (42)
J. Krajec nasl. (6)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Kristan (1)
J. Krošelj (5)
J. L. van Haaften (1)
J. Leban (1)
J. Leon (8)
J. Leon etc. (1)
J. Levičnik (2)
J. Lojk (1)
J. Löwy (1)
J. M. Heberle (1)
J. M. Lenz (3)
J. Mally (1)
J. Marsel (1)
J. Martini (1)
J. Massak (1)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Matjašič (1)
J. Mehle (1)
J. Mohorič (1)
J. Muller (3)
J. Müller (17)
J. Muster (1)
J. Naumann (1)
J. Oražem (1)
J. Orešnik (1)
J. Otto (1)
J. Otty (1)
J. Pahor (1)
J. Papš (1)
J. Pavlin (2)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pečar (1)
J. Peeters (1)
J. Pelikan (47)
J. Perkavac (1)
J. Pertes (1)
J. Perthes (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (44)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. Putrich (1)
J. R. Milic (13)
J. R. Vilímek (1)
J. Rakusch (1)
J. Rechnitzer (1)
J. Rigler (1)
J. Ritopečki (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rosa (1)
J. Rotar (1)
J. Rubinstein (1)
J. Rud. Milic (2)
J. Rudolf Milic (27)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Sagadin (1)
J. Saller (6)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Scheible (4)
J. Schindler (2)
J. Schöndorfer (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Senegačnik (1)
J. Sešek (1)
J. Sirola (1)
J. Sivec (1)
J. Slivnik (1)
J. Sovran (1)
J. Springer (1)
J. Stanonik (1)
J. Stoka (1)
J. Stritar (1)
J. Stritar in J. Jurčič (1)
J. Sušin (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Škraber (1)
J. Šmuc (4)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Taix (1)
J. Tarmon (1)
J. Titl (1)
J. Tittl (1)
J. Tomažič (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Vengust (1)
J. Vertin (1)
J. Virant (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vrečko (1)
J. Wagner (3)
J. Winkler (2)
J. Wyld (1)
J. Zajc-Satler (1)
J. Zalar (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zaler, A. Knezovič (1)
J. Zirmann (1)
J.B. Rottmayer (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.M. Lenz (1)
J.O.Z. (1)
J.R. Razlag (32)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33042)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (2)
J.V. Poberaj (1)
J.W Jager (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
jadran (1)
Jadran (2)
Jadran Ciciban (1)
Jadrolinija (1)
Jakob Alešovec (135)
Jakopičev paviljon (42)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez (1)
Janez Friderik Eger (1)
Janez Giontin (1)
Janez Giontini (2)
Janez Krizostom Pogačar (2814)
Janez Modic (72)
Janko M. Pajk (150)
Janko Pajk (24)
Januš Golec (93)
Japelj (1)
JAT, Sektor propagande (4)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Jernej Bahovec (1)
Jeseniško-bohinjski odred (1)
Jevšenak (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jg. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Jg. Pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg (1)
JG. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (2)
Joan Leon (1)
Joann. Georg. Heptner (1)
Joannes Baptista Mayr (1)
Joannes Gymnicus excudebat (1)
Joannis Georgij Mayr (1)
Joh. Blasnik (1)
Joh. Hőfelrich (1)
Johann Georgen Mayr (1)
Johann Giontini (20)
Johann Lorenz Greiner (2)
Johann Singriener (1)
Jombert (1)
Jos. Blasnik (1)
Jos. Dornig (1)
Jos. Eberle (1)
Jos. Franz Kaiser (1)
Jos. Millitz (1)
Jos. R. Vilímek (1)
Jos. Saller & A. Knesevič (5)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Josef Blasnik (54)
Josephi de Bacho typographi Circuli (2)
Josip Cholewa Foundation (1)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Kopač (285)
Josip Niko Sadnikar (1)
Josip Ošlak (65)
Josip Paulin (1)
Josip Pavšek (50)
Josip Petejan (594)
Josip Petrič (7)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Joža Golmajer (22)
Jože Keren (1)
Jožef Blaznik (36934)
Jožef Blažnik (120)
Jožef Erjavec (1)
Jožef R. Milic (1)
Jožef Stefan Institute (2)
JSM (1)
Jug (5)
Jugobanka (9)
Jugokoncert (3)
Jugoplastika (3)
Jugos. knjigarna (1)
Jugosl. Tisk. (1)
Jugoslav Committee (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslavenski odbor za borbu protiv hipertenzije (1)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslov. novinsko d.d. (151)
Jugoslov. Tisk. (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2238)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (58)
Jugoslovanska Knjigarna (1)
Jugoslovanska matica (1)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovanska pevska zveza (1)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (25)
Jugoslovanska Tisk. (1)
Jugoslovanska tiskarna (90)
Jugoslovanska Tiskarna (4)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoslovanski odbor iz Italije (16)
Jugoslovanski odbor za boj proti hipertenziji (1)
Jugoslovanski rdeči križ (1)
Jugoslovansko novinarsko združenje, Sekcija Ljubljana (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (6)
Jugoslovenska kultura (1)
Jugoslovenska matica (1)
Jugoslovenska štampa (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Jugoslovenski odbor za borba protiv hipertenzijata (1)
Jugoslovenski odbor za borbu protiv hipertenzije (1)
Jugoslovenski sokolski savez (206)
Jugoslovensko napredno akademsko društvo Jadran (4)
Jugoslovensko novinarsko udruženje (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, sekcija Ljubljana (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (13)
Jugoslovensko-češkoslovaška liga (2)
Jugoton (2)
Julius Muller (2)
Jurij Stadelmann (302)
Justin (1)
Jutri 2052 (1)
Jutro (3)
Južnoslovenski pevački savez (1)
Jv. A. Standl (2)
K. Florian (1)
K. Gantar (1)
K. Graeser (1)
K. Gründl (1)
K. Holynski (1)
K. Jrman (1)
K. Južnič (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. K. Ackerbaugesellschaft (1)
K. k. allg. Volks- und Bürgerschule für Mädchen und des Fortbildungskurles in Triest (1)
K. k. allgem. Knaben- und Mädchenvolksschule in Triest (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (3)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (6)
K. k. Gymnasiums (6)
K. k. Gymnasiums zu Cilli (1)
K. k. Haupt- und Unter - Realschule in der Neustadt zu Triest (2)
K. k. Haupt- und Unter-Realschule in der Neustadt zu Triest (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Hauptschule in Krainburg (9)
K. k. Hauptschule zu Adelsberg (13)
K. k. Hauptschule zu Krainburg (1)
K. k. Hauptschule zu Neustadtl (1)
K. k. Hauptschule zu Rudolfswerth (2)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (11)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
K. k. Lehrerbildungsanstalt (2)
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria (1)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (2)
K. k. maschinen-gewerblichen Fachschule in Klagenfurt (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars in Idria (2)
K. k. Montanärars zu Idria (9)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. K. Musterhauptschule zu Görz (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (18)
K. k. Ober - Realschule in Görz (4)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Oberrealschule (17)
K. k. Ober-Realschule in Görz (2)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Realschule (6)
K. K. Schulbücher Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
K. k. selbstständigen Unterrealschule in Laibach (3)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Oberrealschule (3)
K. k. Staats - Untergymnasiums (2)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgewerbeschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgewerbeschule zu Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (5)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (16)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (6)
K. k. Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staatsgymnasiums (9)
K. k. Staats-Gymnasiums (5)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (3)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (12)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (34)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (6)
K. k. Staats-Oberrealschule in Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Marburg (3)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Staatsrealschule (5)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
K. k. Staatsvolks- und Bürgerschule für Knaben in Triest (1)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
K. k. Unterrealschule zu klagenfurt (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K. k. vollständigen Unterrealschule in Laibach (2)
K. Kodermac (3)
K. Kos (1)
K. P. Geuter (2)
K. P. Ilir. Nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
K. Pirkmanšek (1)
K. Rozman (1)
K. Rupal (1)
K. Schnegerk (1)
K. Sohar (1)
K. Staut (1)
K. Švab (1)
K. Tarman (1)
K. Tribnik (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (59)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K. W. Krüger (1)
K. Weingartschofer (1)
k.k. Ministerium des Innern (1)
K.M. (1)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule in Stein (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule zu Stein (18)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule in Stein (1)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule zu Stein (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. kön. Hauptschule zu Krainburg (2)
Kais. kön. Unter - Realschule in Laibach (1)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
kais. königl. Hauptschule in Idria (1)
Kais. königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Idria (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Stein (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Idria (7)
Kaiserl. Königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (9)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Rudolfswerth (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Stein (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Idria (10)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfsmerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfwerth (1)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Kaiserlichen königlichen Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (20)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Kajon (1)
Kamaz (1)
kamenotis Rozalije Eger (1)
Kamil Černý (20)
Kamizdat (27)
Kamnotis Egerjev (2)
Kamnotis Jožefa Blaznika (5)
kamnotis pri Egerji (5)
kamnotis pri Egerju (1)
kamnotis Rosalie Eger (1)
kamnotis Rozal. Eger (1)
kamnotis Rozalije Eger (4)
kamnotisk A. Pappermann (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Kamnotiskarnica Rozal. Eger (1)
Kapital (1)
Kapucinski samostan (1)
Karel Albrecht (1)
Karis (6)
Karitas (5)
Karl Baedeker (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Kärntner Landesgalerie (1)
Karola Gerolda sin (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Kartuzija (1)
Kasino (1)
Kat. Tisk. (4)
Kat. tisk. društvo (2)
Kat. tiskovno društvo (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (41)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katol. bukvarna (5)
Katol. Bukvarna (1)
Katol. Tisk. (2)
Katol. Tiskarna (4)
Katol. Tiskov. Društvo (1)
Katolischen Volkschulen Triest´s (1)
Katoliška akcija (19)
Katoliška bukvarna (704)
Katoliška Bukvarna (7)
Katoliška knjigarna (2)
Katoliška tiskarna (238)
Katoliška Tiskarna (1)
Katoliško dijaštvo (13)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (17459)
KDG Reciklaža (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
Keramična industrija (1)
Keramix (1)
Kerlo (2)
Kern (1)
KGD Reciklaža (1)
Kienreich (1)
Kinema (14)
Kinematografi (207)
Kinematografi Zagreb (4)
Kino podjetje (1)
Kinoatelje (1)
Kinoteka (1)
Kisovec: Multima (1)
Klainmayr & Bamberg (2)
Klaverjeva družba (390)
Klein (3)
Klein & Kovač (3)
Klein in Kovač (2)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Klein in Kovač (Egerjeva tiskarna) (1)
Kleinm. (1)
Kleinm. & Blg. (1)
Kleinmayer (2)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kleinmayr (1982)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (550)
Kleinmayr & B. (4)
Kleinmayr & Bamberg (21)
Kleinmayr & Bbg. (5)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Kleinmeier & Bamberg (1)
Klič (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klub ajdovskih študentov (2)
Klub českých turistu (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Klub kočevskih študentov (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Klub študentov (2)
Klub za podvodne aktivnosti (1)
Kmečka knjiga (3)
Kmečki glas (3)
Kmetijska družba za Slovenijo (1296)
Kmetijska šola na Grmu (1)
Kmetijska šola na Grmu - Novo mesto (2)
Kmetijska tiskovna zadruga (1)
Kmetijska zadruga (1)
Kmetijska založba (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (36)
Knaben - und Mädchen - Hauptshule zu Gottschee (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Knezoškofijstvo (1)
Knjigarna Schwentner (1)
Knjigarna Tiskovne zadruge (1)
Knjigca (3)
Književno društvo Hiša poezije (52)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica (3)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Jožeta Mazovca (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Knjižnica revolucionarne teorije (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (11)
Knjižnice Rakovnik (2)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Kobariški muzej (2)
Kobilarna (2)
Kolesarsko društvo (2)
Kolinska (1)
Kolinska tovarna (47)
Kolo jugosl. sester (1)
Kolo jugoslovenskih sester (1)
Kolumna (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Komisijska založba L.Schwentnerjeve knjigarne (1)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Kompas (15)
Komunalna banka (7)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (2)
Komunist (1687)
Koncerni biro Glasbene matice (1)
Koncertna poslovalnica (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Kongregacija misijonarjev sv. Vincencija Pavljanskega (1)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (569)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Konsorcij (89)
Konsorcij Goriške straže (2)
Konus (3)
Könyvtár (1)
konzorcij (329)
Konzorcij (17597)
Konzorcij Akademskega glasa (78)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Delavca (202)
Konzorcij Edinosti (1002)
Konzorcij Glas Juga (2)
Konzorcij Ilustracije (36)
Konzorcij Jugoslovana (2)
Konzorcij jutra (5357)
Konzorcij Jutra (2116)
Konzorcij 'Jutra' (1)
Konzorcij Jutra, Ljubljana (164)
Konzorcij jutro (2749)
Konzorcij Jutro (1)
Konzorcij Kresa (156)
Konzorcij Križa (12)
Konzorcij Malega lista (390)
Konzorcij Mladine (22)
Konzorcij Naša zvezda (171)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Orliča (91)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (372)
Konzorcij Preporoda (12)
Konzorcij Programa (54)
Konzorcij Slovenca (1)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Slovenskega lista (159)
Konzorcij Slovenskega meščana (15)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Konzorcij Svobode (34)
Konzorcij 'Svobode' (1)
Konzorcij Svobode Maribor (90)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Konzorcij šolskih centrov (19)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Konzorcij Trgovskega lista (3438)
Konzorcij Večernega lista (536)
Konzorcij veselih ljudi (5)
Konzorcij Vidovdan (21)
Konzorcij Ženski svet (308)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Kopališče (1)
Kopo (2)
Kora (1)
Koreodrama (2)
Korn. (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (3)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Kosovafilmi (4)
Košarkarski klub Elektra (1)
Kovač (1)
Kovač (Eger's Nachfolger) (1)
Kovaška industrija Unior (1)
Kovin, Medlarz (1)
Kovinotehna (1)
Kowalske (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Krajec (3)
Krajevna skupnost (2)
Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za proslavo 200. obletnice (1)
Krajevni odbor Rdečega križa (2)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kraljevska banska uprava (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (1602)
Kraljevska srpska državna štamparija (1)
Kraljevsko slovensko gledališče, Opera (2)
Kranj (1)
Kranj: Mercator (1)
Kranjska dež. vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Kranjska kmetijska šola na Grmu (4)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kreditna banka (2)
Kreditna banka in hranilnica (7)
Kreidel (1)
Križniški red (1)
Krka (7)
Krka, tovarna zdravil, sektor veterine (1)
Krka, TOZD Izolacije (2)
Krščanska delavska mladina (6)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KSEVT (2)
Kuczyński i Gürtler (1)
KUD (2)
KUD Logos (24)
KUD Maks Henigman (1)
KUD Sodobnost International (17)
Kuhar (1)
Kula stražara (1)
Kult.co, društvo kulturologov (3)
Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
Kulturna skupnost (19)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kulturna skupnost Slovenije (1)
Kulturni center (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturni dom (22)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno prosvijetni sabor Hrvatske (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (4)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (3)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (8)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (34)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
Kunstlicht Atelier Globus (1)
Kunstverlag Albin Sussitz (1)
Kunzfeld & Laizner (3)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
Kurz v. Goldenstein (1)
Kvarkadabra (4)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L Schwentner (1)
L. Angerer (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Belar (5)
L. Boccalini (2)
L. Bordin (1)
L. Bude (8)
L. Cappelli (2)
L. Ciglenečki (1)
L. Čepon (1)
L. Fernau (1)
L. Funtek (9)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (2)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (1)
L. Jakša (1)
L. Jean (2)
L. Jere (1)
L. Jovančić (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Krach (2)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (7)
L. Menaše (1)
L. Micić (25)
L. Očko (1)
L. Osterc (1)
L. Perrissich (1)
L. Pesjak-ova (2)
L. Pessiack (1)
L. Pignat (1)
L. Potočnik (1)
L. Premru (1)
L. Puš (1)
L. Schwentner (1312)
L. Schwentnerjeva knjigarna (1)
L. Schwentner-jeva knjigarna (1)
L. Strauch (1)
L. Šmuc (1)
L. Šturm (1)
L. Trevisini (2)
L. Weiss (1)
L. Wittmann (1)
L. Zorman (1)
L. Žlebnik (1)
L. Županović (1)
L.J. Keiser (1)
L.J. Kieser (5)
L.W. Seidel & Sohn (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
La Vittoria (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Lah (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
Laibacher deutscher Turnverein (1)
Laibacher Deutscher Turnverein (5)
Lajkamovi nasledniki (1)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden bei Rudolfswert (4)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden bei Rudolfswerth (1)
Landesbaudirection (1)
Landesdruckerei (1)
Landes-Museum (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
Langerholc (1)
Langhans (1)
lastina skladateljeva (1)
lastina skladateljiva (1)
lastna založba (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
lastnina skladateljeva (3)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LB (1)
LB - GBL (1)
LDS (1594)
Le Rouge (2)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Leila (4)
Lek (13)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leon (1)
Leonova družba (256)
Leop. Paternolli (1)
Leopold Bude (1)
Leopold Sommer & Comp. (1)
Lepopld Bude (1)
Leskovšek Franc (16)
Lesnina (2)
Letalski center (3)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
Lexical Computing (1)
Leykam (2)
lg. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Liberalna demokracija Slovenije (3)
Liberty (1)
Librariae catholicae (3)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Licinio Cappelli (3)
Lieglova knjigarnica (1)
Limnos (1)
l'Imprimerie du Gouvernement (320)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Linguarus (3)
LIP (9)
Lipa (1)
Lit. Colombo Coen (1)
Lit. Linassi (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Litera (74)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (5)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (2)
Literarno društvo IA (3)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
literis Egerianis (1)
literis Grosserianis (1)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
lith. art. Anstalt d. Herib. Hempel (2)
Lith. G. Wegelein (1)
lithographia Egeriana (1)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
Littera picta (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana (15)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (4)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljubljanska banka (11)
Ljubljanska banka, Podružnica (1)
Ljubljanska gimnastična zveza (5)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljubljanska turistična zveza (8)
Ljubljanska župa Južnoslovenskega pevačkega saveza (1)
Ljubljanske mlekarne (2)
Ljubljanski sokol (1)
Ljubljanski telovadni krožki Orlic (1)
Ljubljanski velesejem (1)
Ljubljanski Zvon (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudka šola v Kranji (1)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska knjigarna (6)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska šola v Kranji (10)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (3)
Ljudska tiskarna (20985)
Ljudska univerza (20)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski oder (1)
Lloyd (1)
Logatec : Občina (7)
Logos (1)
Lojze Šmuc (1)
Lorson (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Loška deška glavna šola (3)
Lotter (1)
Lovska podzveza (1)
Lovska zveza Slovenije (4)
Luc (1)
Lučka Čehovin (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (41)
Ludovico Furlan (20)
Ludovik Tomažič (1)
Luka (1)
Lutkovno gledališče (4)
M. and R. Namestnik (1)
M. Antonijević (1)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (9)
M. Avčin (1)
M. Ažnik (1)
M. Berlan (1)
M. Bešter (1)
M. Betetto (1)
M. Brgoč (1)
M. Brodar (1)
M. Brzin (1)
M. Carposio (1)
M. Circovich (1)
M. Čeh (1)
M. Čuk (1)
M. D. Popović (1)
M. Damaška (1)
M. Dolenc (1)
M. Drovenik (1)
M. Dular (1)
M. Farkaš (1)
M. Foerster (1)
M. Frisch (1)
M. Gabrejna Kraševec (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Gaspari (1)
M. Gerber (4)
M. Gogala (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (5)
M. Grošelj (1)
M. Hreščak (1)
M. Janc (1)
M. Japelj (30)
M. Javornik (1)
M. Jeršič (2)
M. Jurak (1)
M. K. Mitričević (17)
M. Kališnik (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Klemenčič (9)
M. Klopčič (6)
M. Kolar (544)
M. Kolar, Ljubljana (2925)
M. Kos (1)
M. Kovič (1)
M. Kranjec (6130)
M. Krasnići (1)
M. Kregar (1)
M. Kukec (48)
M. Kusna (1)
M. Lendovšek (3)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Likar (1)
M. Majar (1)
M. Makarovič (1)
M. Maleš (22)
M. Merćep (1)
M. Mergoil (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Modic (2)
M. Mozetič (1)
M. Munda (1)
M. Muršič (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Najžer (1)
M. Natek (2)
M. Nikolić (2)
M. Pahor (1)
M. Pak (1)
M. Pavlič (1)
M. Petrič (1)
M. Pfeifer (3)
M. Pirš (1)
M. Piskernik (1)
M. Plavšak (1)
M. Pleničar (1)
M. Polak (1)
M. Pungartnik (1)
M. Reichstein (1)
M. Ribarič (1)
M. S. Karaman (1)
M. Schindler (1)
M. Schulz (1)
M. Skubic (1)
M. Šifrer (1)
M. Škerjanec (1)
M. Štupar (24)
M. Švabič (1)
M. Švabić (1)
M. Tičar (1)
M. Turnšek (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Vardjan (1)
M. Verbič (1)
M. Vilhar (80)
M. Vojvoda (1)
M. Vrtovec (1)
M. Warneck (1)
M. Zanutti (1)
M. Zanutto (1)
M. Zule (1)
M. Žagar (1)
M. Željeznov (1)
M.Kolar, Ljubljana (52)
M.Pintar (1)
Maat Entertainment (3)
Mädchen - Volkschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Mädchenlyzeums armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magdič (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (4)
Mailing (2)
makarija (1)
Makart (5)
Maks Cotič (1)
Maksim Gaspari (4)
Malinc (12)
Mancini (1)
Manz (1)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Maraž (3)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (14930)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Margarana (1)
Marianum (2)
Maribor (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborska literarna družba (9)
Mariborska razvojna agencija (2)
Mariborska tiskarna (27)
Mariborska Tiskarna D. D. (1)
Mariborski Sokol (1)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marica Stepančičeva (36)
Marica Šega (1)
Marine-Akademie (1)
Marjan film (1)
Marketing 013 ZTP (1)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Marktgemeinde Neumarktl (1)
Martin Konda (267)
Martin Pogačar (76)
Martini (1)
Math (2)
Matica hrvatska (5)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica slovenska (15)
Matica Slovenska (54)
Matica srpska (4)
Matična knjižnica (1)
Matija Majar (29)
Matija Vukovič (120)
Matthes (1)
Mauke (2)
Mavec (2)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Max Heuber (1)
Maximarket (4)
Mayr (1)
Mayr? (1)
Meblo (12)
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (10)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (9)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mednarodni grafični likovni center (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (2)
Mednarodni odbor SŠ (1)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (4)
Mehanotehnika (1)
Mehitar. Tisk. (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mercator (1)
Meritum (2)
MeritUM (3)
Merkantile (1)
Merkur (2)
Mestna galerija (8)
Mestna glavna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (10)
Mestna knjižnica (15)
Mestna nižja realka (4)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Mestna realka (4)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Mestni gradbeni urad (1)
Mestni komite ZKS (1)
Mestni muzej (3)
Mestno društvo gluhih (1)
Mestno gledališče ljubljansko (32)
Mestno gledališče Ljubljansko (8)
Mesto Ljubljana (1)
Meščanska šola v Krškem (2)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Metaja (1)
Metalna (1)
Metalurški inštitut el at. (658)
Metalurški inštitut et al. (15)
Meyer (1)
Meyer et Zeller (1)
Mezhdunarodnaya kniga (3)
MGL (4)
MGLC (4)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Michaelis (1)
Miha Maleš (1)
Miha Mazzini (1)
Mihael Moškerc (741)
Mihael Vošnjak (26)
Mihajlo Rostohar (10)
Mihelač (3)
Milan Plut (798)
Milan Schara (1)
Milic (5)
Milič (1)
Militaergeographisches Institut (1)
Militärgeographisches Institut (64)
Milocco (1)
Minat (1)
Ministarstvo narodnog zdravlja (2)
Ministere des travaux publics (2)
Ministere des travaux publics et transport (1)
Ministero Della Guerra (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (7)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (44)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za javno upravo (3)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (21)
Ministrstvo za kulturo (4)
Ministrstvo za notranje zadeve (28)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (19)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (6)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (163)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (7)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (5)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
MIP (1)
Mirna (1)
Mirovni inštitut (1)
Misijonska pisarna (1)
Miš (3)
Miš založba (1)
Miška (5)
mit Edlen v. Kleinmayr''schen Schriften (1)
mit Egerschen Schriften (5)
Mit Univers. Schriften (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (28)
Mladinska knjiga (565)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinska matica (3)
Mladinska Matica (2)
Mladinska založba (2)
Mladinska zveza J.S.Z (8)
Mladinski center (1)
Mladinski pevski zbor Vilhar (2)
Mladinski svet (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Mladinsko gledališče (8)
Moderna galerija (37)
Moderna organizacija (18)
Modra ptica (143)
Modrijan (40)
Mohorjeva družba (1)
Mohorjeva tiskarna (1)
Mohorjeva založba (1)
Moi mečty (1)
Moje sanje (4)
Moksha (1)
Molynski (1)
MOOF (1)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Morava film (7)
Morhart (1)
Moser (1)
Moshiser (1)
Mosinger (7)
Movit (1)
MOVIT (1)
Movit NA Mladina (3)
Mraz (1)
MTM Press (1)
Mulley & Kamenšek (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Multicultural Women's Association of Sunraysia (1)
Multima (42)
Municipality (2)
Murenček (3)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Musarion Verlag (1)
Musealverein für Krain (57)
Musée régional (1)
Museum österraichischer Kultur (1)
Muzej (2)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (3)
Muzej ljudske revolucije Slovenije (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej revolucije (2)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzej za Tolminsko (1)
Muzeji radovljiške občine (2)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo za Slovenijo (26)
Muzika 40. p. p. Triglavskog (1)
Muzika dravske divizije (1)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Muzika Dravske divizijske oblasti (18)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
MycoMedica (1)
Mykolas Romeris University (1)
N. Brumen (2)
N. Drakulić (2)
N. Klemenc (1)
N. Kobilarov (1)
N. L. Diklić (1)
N. Mešiček (1)
N. R. Smith (1)
N. Štritof (1)
N. Šumi (1)
N. Trošt (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (3)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Henriku Adamu Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (2)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (11)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (2)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj per Paternolli (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva ... (1)
na prodaj v' Fr. Ferstl'vi knigarnji, Janesa Lovrenza Greinera (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalen park (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalna i sveučilišna biblioteka (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (73)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Nadškofijski ordinariat (117)
Naftagas - hemik (1)
Naglas (1)
Naklada Saveza kompozitora Jugoslavije (1)
nákladem skladatelovým (1)
nákladem spisovatelovým (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naprej (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (2)
Nar. Tisk. (5)
Narava (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije (2)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna galerija (60)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1053)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodna kavarna (1)
Narodna knjigarna (2)
Narodna knjižnica (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Narodna tiskarna (23252)
Narodna Tiskarna (7)
Narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (7)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (4)
Narodne delavske organizacije (2)
Narodne tiskarne (29)
Narodni muzej (4)
Narodni muzej (Ljubljana) (3)
Narodni muzej Slovenije (5)
Narodni svet (120)
Narodno gledališče (20)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Narodno gledališče, Drama (2)
Narodno gledališče, Opera (5)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga (7)
Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga, Glasbena šola (4)
Nasta (58)
Naša gruda (2)
Naša kniga (1)
Naša knjiga (1)
Naša založba (2)
Naši zapiski (3)
Nat. In Založil J. Blaznik (1)
Nat. Joshef Blasnik (1)
National and University Library (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Gallery (1)
National Gallery of Slovenia (1)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (2)
National Institute of Public Health (9)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natis In Zaloga Egerjeva (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natis In Zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natis In Založba Jož. Blaznika (1)
Natis. J. Blasnik (1)
Natis. R. Milic (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natisnęl Leopold Eger (2)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu per Leopold Egerju (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
Natisnil E. Janežič (1)
natisnil Eger (2)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (11)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
natisnil in založil Jožef Blaznik (27)
Natisnil In Založil Paternolli (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
Natisnil J. R. Milic (1)
Natisnil J. R. Milliz (1)
Natisnil J. Rud. Millic (1)
natisnil Janes Leon (7)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (15)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Joshef Sassenberg (6)
Natisnil Jož. Blaznik (1)
natisnil Jožef Blaznik (8)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (3)
natisnil Leopold Eger ... (2)
natisnil N. od Kleinmayr (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnila Franzishka Retzer (1)
Natisnila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
Natisnila Rozalija Eger (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (2)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
Naučno delo (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
NEK (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Nella Stamperia Della Sac. Congr. de Propag. Fide (1)
Nella Tipigr. Del Seminaris (1)
Nemanja (1)
Neo koncept (2)
Nepveu (1)
Neumarktler Hauptschule (4)
New York : Frank Krže (6)
New York, H. Velten (1)
neznan (9)
Ničman (1)
Nigrad (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nika (1)
Niko Župančič (9)
Nikolaj Pirnat (1)
Nikolaj S. (1)
Nikolaj Sadnikar (2)
Nobis film (2)
Nogometni klub LTH (1)
Notarska zbornica Slovenije (49)
Nova (1)
Nova Doba (1)
Nova Domovina (1)
Nova obzorja (7)
Nova plus (1)
Nova revija (16)
Nova strokovna založba (1)
'nova Tiskara'vrček I Dr (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova založba (8)
Nova Založba (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Novi tednik (522)
Novinski biro (8)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
Novosadsko žensko muzičko udruženje (1)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (3)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
O. Dasch (2)
O. Fischer (6)
O. Harrassowitz (2)
O. Janke (1)
O. Maass (2)
O. Oppeln (1)
O. Petrovič (1)
O. Purfüst (1)
O. Sadar (1)
O. Thurm (1)
O. Wagner (1)
O. Wigand (2)
O. Z. (1)
O. Zubčević (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Obalne galerije (2)
Občeslovensko Obrtno Društvo V C (1)
Občina (18)
Občina Bled (1)
Občina Jesenice (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Občina Vrhnika (2)
Občinska konferenca SZDL (2)
Občinska konferenca ZSMS (4)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Bežigrad (1)
Občinska konferenca ZSMS Lj - Center (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Občinski svet (1)
Občinski svet občine (1)
Občinski svet zveze sindikatov (2)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Oblasni odbor JNOF za Sloveniju (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (319)
oblata a Joanne Baptista Mayr ... (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Observer Genion Clipping (2)
Obščina (1)
Obzor (71)
Obzorja (2341)
Obzorja Helidon (24)
Obzorja, Helidon (12)
Ocean (4)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
Odbor za grafično dejavnost pri splošnem združenju GZS (1)
Odbor za izdajo pesmi (1)
Odbor za Jurčičev spomenik (5)
Odbor za pohod po poteh partizanske Ljubljane (1)
Odbor za propagando IX. olimpijade v Sloveniji (1)
Odbor za proslavo osemdesetletnice rojstva Srečka Kosovela (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Odbor za zaščito človekovih pravic etc. (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (97)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (3)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Oester. Lloyd (1)
OF (2)
Oficirska šola pri Glavnem štabu Slovenije (1)
Ognjišče (13)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
OHIS (1)
Okaši (47)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
Omega (1)
Omladina (2)
Onkološki inštitut (5)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (1)
OOOF (1)
Opekarna Košaki (1)
Opekarna Rudnik (1)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
Operativni štab pri MK SZDL (1)
Oprecht (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (9)
Opus (7)
Orfeum (1)
Organisationskomitee Planica (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Organizacija Ljubljanskega učiteljišča (6)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Organizacijski komite Planica (5)
Organizacijski komite SPG (1)
Organizacijski komiteSPG (1)
Organizing committee Planica (2)
Orion's! (1)
Orliška podzveza (250)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (11)
Osebna rast, Roy Goreya (6)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Österreichischen Bundes der Vogelfreunde (1)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (3)
Otomar Bamberg (2690)
Oton Fischer (6)
Outline press (1)
OVI Jarše (1)
Ozeha (4)
P. Bizjak (1)
P. Bohinc (1)
P. Brežnik (1)
P. Č. Vasić (1)
P. Delbo (1)
P. Gosse (1)
P. Habič (1)
P. Kavšek (1)
P. Kocjančič (3)
P. Kozler (2)
P. Krizostom Sekovanič O.F.M. (48)
P. Kuret (1)
P. Lavnik (1)
P. Luković (1)
P. Marc (1)
P. Marincelj (1)
P. Petit (1)
P. Petru (1)
P. Robitsch (1)
P. Schauer (1)
P. Sicherl (1)
P. Skoff (2)
P. Štrukelj (1)
P. Vilman (1)
P. Weiss (1)
P. Zore v Križan (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Padiglione Jakopič (2)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Pallas (1)
Palmer Higgs (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Památník odboje (1)
Pangeršič, I. (2)
Papir (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Papirnica Vera Remec (1)
par Büschel (1)
par et chez le Sr. le Rouge (1)
Parlophon (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
Partizanska knjiga (1)
Partizanska tiskarna (5)
Partner Consulting (1)
Partner graf (1)
Paš - Deviza (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pavel Debevec (1)
Pavelhaus (1)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Pavlič (1)
Pavlova hiša (1)
Pavlovčič (7)
PD Svoboda bratov Milavcev (1)
PDG (1)
Peace Institute (1)
PeBook (91)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pečatano Pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
pečatano pismeni' Kral. Univers. Peštansk. (1)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
Pedagogiško društvo (3)
Pedagoška fakulteta (74)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoški inštitut (85)
Pedagoško društvo (7)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pekarna (1)
Peko (6)
Pelikan (2)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
per Adamu Reichard (3)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Andreju Gassler (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per erbizhih Joannesa Frid. Kleinmayr (1)
per F. de Witt (1)
per Henricum Petrum (1)
per Henricum Stayner (1)
per Ignaz Kremshari (2)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Ignaziu Kleinmajerju ... (1)
per Ioannem Oporinum (1)
per Iohannem Schüssler (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Rezerju (2)
per Joan. Rezerju ... (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (1)
per Joannesu Rezerju ... (2)
per Johan Frideriku Egerju (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
per Josephu od Bacho ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Jurju Lihtu ... (1)
Per La Stamperia Camerali (1)
Per La Stamperia Camerate (1)
Per Li Fratelli Gallici Alla Fontana (1)
per Marie Theresie Heptnerze (1)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
per Vincenzu Ruziczku mejstn. buqvavęszu pod Tranzho (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
Peresa (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (4)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Perutnina (1)
Perutninski kombinat Pivka (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Peter Wieser (2)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Petrazredna dekliška ljudska šola v Kranju (10)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pevska zveza (105)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pevsko društvo Grafika (3)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Krakovo-Trnovo (2)
Pevsko društvo Ljubljana (13)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (116)
Pevsko društvo Slavec (9)
Pevsko društvo Tabor (1)
Philharmonische Gesellschaft (271)
Philips (1)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Photograph kunst-anstalt Wolken & Co. (1)
Photographie von Ernest Pogorelz (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Pia (2)
Pihalni orkester (1)
Pik (1)
PikicaPikaPok (2)
Pilonova galerija (1)
Pionir (1)
Pionirski dom (2)
Piramida (Maribor) (9)
Piranesi (1)
Pirnath (1)
pisatelj (8)
Pisateljsko društvo (1)
Pismeni Kralevsk. Vseučilišča Peštanskago (1)
Pivčanin (1)
Pivec (40)
Planinska matica (1)
Planinska zveza (1)
Planinska zveza Slovenije (539)
Planinsko društvo (1)
Plavalni klub Celulozar (1)
Plavalni klub Ilirija (1)
Plem. Mathie Trattnera (1)
Plesni teater (1)
Plon (2)
Plus rešitve (3)
Plutal boal grafika (1)
po brattih Gallicichih (1)
po Brattih Murero (1)
po Iuane Manline (1)
Pobratimstvo (1)
Podobnik (2)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pohl (1)
Pokorny (1)
Pokrajinska šolska založba (8)
Pokrajinski arhiv (4)
Pokrajinski muzej (7)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (14)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Politehnika (1)
Poljane in Hotovlje pri Škofji Loki (1)
Polymer Technology College (1)
Pommer (1)
Pomoravlje promet (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (2)
Pomurje Museum (1)
Pomurska založba (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (2)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Portucalense University Infante D. Henrique (2)
Posavski muzej (4)
Poslovna zajednica za turizam Vojvodina (1)
Poslovno združenje gozdno gospodarskih organizacij (2)
Posojilnica in hranilnica (1)
Postojnska jama (1)
Potovanje duše (3)
Potrč (1)
Poučna biblioteka (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Pozitivna Slovenija (2)
Pr. For The Author''s Widow (1)
Prah izobraževalni center (2)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (32)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prelog (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
presso Alvise Milocco (1)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
Prešernova družba (6)
Prešernovo gledališče (11)
Prežihova ustanova (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
Pri Alojziji Wajcingeri Knjigari (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri F. Glöggl-u (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
pri Weizinger Aloysi (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
Primary School (1)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Primorje (1)
Primorsko dramsko gledališče (2)
Primožič (1)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
Printed And Sold By James Phillips, George Gard (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by and for W. Richardson ... also for J. Robson ... and N. Conant (1)
printed by G. Scott; and sold by J. Robson (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell (1)
printed by J. Ruthven, for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior (1)
printed by James and Johnson (1)
printed by W. and A. Strahan: for G. Nicol ... and T. Cadell ... (1)
printed by W. Mowbray, and sold by Mr. Jordan (1)
printed for A. Strahan and T. Cadell: and sold by T. Cadell jun. and W. Davies (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies (1)
printed for B. White ... J. Robson ... P. Elmsly ... and G. Robinson (1)
printed for C. Dilly (1)
printed for Charles Stalker (1)
printed for Cullen and company (1)
Printed For Dilly (1)
printed for E. and C. Dilly ... and J. Almon (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (3)
printed for G. Nicol (1)
printed for G. Robinson (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (2)
printed for J. Debrett (3)
printed for J. Johnson (3)
printed for John Stockdale (2)
printed for R. Blamire (1)
printed for R. Morison and son ... G. Mudie ... and T. Vernor ... London (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for T. Cadell (3)
Printed For The Author (2)
printed for the author and sold by J. Edwards (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey (1)
printed for the editor (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell (2)
printed for W. Lowndes (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
printed for W. Strahan; and T. Cadell (1)
printed for William Lane (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Pripravljalni odbor XIX. zleta bratstva in enotnosti (2)
Pripravljalni odbor za proslavo 130 obletnice skladatelja Huga Wolfa (1)
Pripravniški dom (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (120)
Prirodoslovno društvo (22)
pritiskano pri Franzi Ant. Schützi (1)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Privredna komora Jugoslavije (3)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
PROD IX. SNOB (1)
PROD VIII. SNOB (2)
PROD XV. div. NOV in POJ (3)
Prodajnica šolskih knjig (1)
Produktivnost, Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
Prohealth (4)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (2)
PromoVita (1)
Propagandna komisija KD Ilirija (1)
Propagandni odsek (7)
Propagandni odsek Dolomitskega odreda (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (23)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
Propagandni odsek XV. divizije (1)
propriété du compositeur (1)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
prostat in officina libraria Kaliwodiana (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
prosveta (1)
Prosvetna matica (1)
Prosvetna zveza (154)
Prosvetna Zveza (1)
Prosvetno društvo (2)
Prosvetno društvo Štandrež (1)
Protect (1)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Prva državna dekliška meščanska šola Antona Mart. Slomšeka v Mariboru (1)
Prva mestna čveterorazredna ljudska šola (2)
Prva mestna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Prva proletarska divizija (1)
Prva slovenska fanfara (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
PTT (1)
PTT Slovenije (1)
published by B. Kos (1)
Published By Effingham Wilson (1)
Purač (1)
Purfürst (Costenoble) (1)
Putnik (10)
Putsch (1)
Quark (4)
R. Bauer (1)
R. Blinc (1)
R. Bordon (1)
R. Bratoš (2)
R. C. Schmidt (1)
R. Claussner (1)
R. Decker (1)
R. Drischel (16)
R. Eger (1)
R. Firšt (1)
R. Friedländer & Sohn (1)
R. Garevski (1)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Jamnik (1)
R. Jenik (2)
R. Kladnik (1)
R. Krach (8)
R. Krziwanek (1)
R. Marković (2)
R. Martinelli (1)
R. Milic (9)
R. Militz (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Oedl (22)
R. Pahor (2)
R. Pavlin (1)
R. Pavlovec (2)
R. Podkrajšek (128)
R. Podobnik (1)
R. Promberger (1)
R. Rakovec (1)
R. Šeber (3)
R. Šimic (1)
R. Šimić (1)
R. Trofenik (1)
R. v. Waldheim art. Anst. (1)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
R. Verderber (2)
Rad (2)
Radenska (3)
Radio Ljubljana (25)
Radiol (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Radkersburg (1)
Rafaelova družba (83)
Rainbow Theater (1)
Rajhenburg (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Rasto Pustoslemšek (271)
Rašica (2)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RC IKTS (2)
RCA Victor (9)
Rdeči križ Slovenije (13)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Reesch (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Reichard (4)
Reichsnährstand (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
Reinhard (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (1)
Republiški sekretariat za notranje zadeve (2)
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revesz (1)
Revija (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
Revija Rikoss (1)
Revija SRP (19)
Reyländer (1)
Ribiška zveza Slovenije (1)
RIC (2)
RIC - Anglunipe (1)
Rikoss (1)
RIS Dvorec (6)
RK SZDL Slovenije (3)
RK ZSMS (2)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
RKVITK - Odbor za prostovoljno delo (3)
RO RKS (4)
Robinson (8)
Rog (1)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (171)
Romar (1)
Ros. Eger et Comp. (1)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Rozalija Eger (135)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RSS (1)
RTC Unior (5)
RTV (6)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, ZKP (6)
Ruba (1)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Rudolf Milic (1)
Rudolf Vaupotič (16)
Rümpeler (1)
Ruska matica (1)
Ruslica (166)
s .n. (2)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Baraga (1)
S. Benčić (1)
S. Bing (1)
S. Buser (1)
S. Cajnkar (1)
S. D. Matvejev (1)
S. D'Andri (1)
S. Dohčević (1)
S. Ermacora (1)
S. Fras (5)
S. Gabrielčič (1)
S. Glavan (1)
S. Gradnik (1)
S. Hendler (2)
S. Hering (1)
S. Hirzel (1)
S. J. S. U. Preporod (4)
S. Kugli (1)
S. Kurucz (1)
S. l., (2)
S. Lapanje (1)
S. Lypoldt (1)
S. M. Skrinjar (1)
S. Magolič (2)
S. Marković (3)
s. n (7)
s. n . (1)
s. n. (7369)
S. n. (13)
S. Novljan (2)
S. Oman (1)
S. Pahor (1)
S. R. Zaki (1)
S. Schaup (1)
S. Smolej (1)
S. Svetina (1)
S. Š. M. (1)
S. Šantel (1)
S. Šantl (1)
S. Šikovec (1)
S. Trdina (1)
S. Vengar (2)
S. Volkmann (1)
S. Vrišer (1)
S. Weinrich (3)
S. Weitzmann (2)
S. Žakelj (1)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
s.n (1)
s.n. (3076)
S.n. (2)
Salesalute Slovenija (1)
Salezijanska tiskarna (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
Salezijanski zavod (2)
Salonit (1)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
Salve (5)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samostan ljubljanski (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (119)
samozal. A. Beg (1)
samozal. A. Budja (2)
samozal. A. Kokot (1)
samozal. A. Kosi (1)
samozal. A. Paulič (1)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. Andrej Šalehar (1)
samozal. avtor (4)
samozal. B. Ekselenski (57)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. B. Križ (1)
samozal. B. Ornik (2)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. Davorin Jenko (1)
samozal. der Verfasser (1)
samozal. društva (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. F. Celestin in J. Jurčič (1)
samozal. F. Haderlap (1)
samozal. F. Levec (1)
samozal. F. Mohorič (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. F. Stegnar (1)
samozal. F. Stele (7)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (9)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. H. Volarič (1)
samozal. I. Jurgec (5)
samozal. I. Kiferle (4)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. I. Pangeršič (14)
samozal. I. Pišlar (1)
samozal. I. Umek (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. izdajatelj (1)
samozal. J. Aléšovec (2)
samozal. J. Aljaž (1)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Jurčič (7)
samozal. J. Kališnik (1)
samozal. J. Krajec (1)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. J. Srečkar (4)
samozal. J. Stritar (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. J. Zavrl (3)
samozal. J. Zazula (1)
samozal. J. Zupančič (1)
samozal. J. Železnikar (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Belec (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Hren (3)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Kovačič (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (4)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Šavli (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. Maja M. Taron (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. N. Novak (1)
samozal. P. Bratina (2)
samozal. P. Semolič (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozal. pisatelj (4)
samozal. pisateljica (1)
samozal. prevajalca (4)
samozal. prireditelj (2)
samozal. R. Brcar (2)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. R. Sabo (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. skladatelj (26)
samozal. skladateljica (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. U. Bajda (1)
samozal. Unipar (3)
samozal. ureditelj (1)
samozal. V. Ravnjak (3)
samozal. V. Stanič (1)
samozal. V. Vaupotič (4)
samozal. Verein (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (186)
Samozaložba (6)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samsara (1)
Samson & co. (1)
Sanje (160)
Saturnus (3)
Sauerlauder (1)
Sava (1)
Sava film (5)
Savafilm (2)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (528)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Schäber (2)
Schädler (1)
Schneider, Weigel (1)
Schönwetter (1)
Schubart in Trieste (1)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücher-Verschleiss-Administration (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Schüler an der dreiklassigen städtischen Knabenschule zu Laibach (2)
Schüler an der öffentlichen städtischen Knaben - Schule in Laibach (1)
Schüler an der städtischen Knabenschule zu St. Jakob in Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (6)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (10)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (2)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (4)
Schülerinnen an der Mädchen haupt - und Industrial - Schule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Ursulinnen Mädchen - Schule zu Laibach (1)
Schülerinnen an der vierclassigen Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der vierclassigen Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schweizer Spiegel (1)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Scientific Institute of Public Health (2)
Scriptio (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naide per Josephu Martinu Merzinger; Bukvarju (1)
se naidejo naprude per Joshefu Shotterju ... (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per Aloysiu Raabu ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per H.W. Korn bukveprodajavzu (1)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (2)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Sebastianutti, Benque (1)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Secondo natura (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Sedma sila (1)
Seebad Maria Wörth (1)
SEG - Center za ekološke dejavnosti (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Segall & Co. (1)
Seguro (10)
Seitz (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Selbstverl. (6)
Selbstverlag (8)
Selbstverlag C. Mally (1)
Selbstverlag Der Curanstalt (1)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Selbstverlag des Autors (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Selbstverlag Gravosa (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (2)
selfpublished (1)
self-published (3)
selfpublished A. Metelko (2)
self-published by author (1)
selfpublished I. Erenda (2)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (8)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublishing (1)
self-publishing (3)
selfpublishing J. Srečkar (3)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
SEM Institute for Climate Change (6)
SEM, Institute for Climate Change (4)
Sema (1)
Sender Laibach (1)
Senf (2)
Servizio foreste sloveno (2)
Setev, kulturno društvo gimnazijcev (1)
Seyring (1)
Sezam-Masima (1)
Sheboygan, G. C. Glaeser (1)
Siekely (1)
Sigma (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Silva Slovenica (2)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Silvio Spazzal (2)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Singriener (1)
självförlag (1)
Självförlag (1)
SKD (1)
Skei (1)
Skopje (1)
Skopsko pevačko društvo Vardar (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
Skupnost muzejev Slovenije (3)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (5)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine (9)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina občine Radovljica (1)
Skupščina Občine Sevnica (1)
Skupština grada (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (1)
skusi Georga Gruppenbacha (3)
skusi Ioannesa Mandelza (2)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
SKZ (7)
Slavia press (1)
Slavia Press (19)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (3504)
Slavjanskij mir" (1)
Slavjansko društvo (6)
Slavko Fras (1)
Slobodna Dalmacija (1)
Sloga (26)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slomškova družba (2)
Slomškova založba (6)
Slori (1)
SLORI (1)
Slov. plan. društvo (2)
Slov. Straža (4)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (6)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Evaluation Society (6)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (2)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Library Baraga House (2)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian National Council of Victoria (2)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenian Women's Union of America (653)
Slovenija (1)
Slovenijales (1)
Slovenijales trgovina (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenijaturist (1)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (44)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (897)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska demokratska stranka (2)
Slovenska dijaška zveza dijaške Marij. Kongregacije (1)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska filharmonija (467)
Slovenska izseljenska matica (5)
Slovenska kapucinska provinca (2)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1045)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska krščansko-socijalna zveza (1)
Slovenska kulturna akcija (124)
Slovenska ljudska stranka (3)
Slovenska lovska organizacija (1)
Slovenska matica (10)
Slovenska Matica (24)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska narodna podporna jednota (9108)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (2)
Slovenska pravda (1)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska socijalna matica (11)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenska straža (1)
Slovenska Straža (3)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska šolska Matica (36)
Slovenska Šolska Matica (3)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenska turistična organizacija (4)
Slovenska turistična organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Slovenski bogoslovci (1)
Slovenski etnografski muzej (300)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (550)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski Ilustrirani Tednik (3)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski knjižni zavod (6)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski poročevalec (5911)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovenski umetniški klub (1)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (7)
Slovensko društvo (358)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (17)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (12)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (237)
Slovensko družtvo (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1066)
Slovensko geološko društvo (44)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (652)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (14)
Slovensko katoliško delavsko pevsko društvo Zvon (1)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (2)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko ljudsko gledališče (20)
Slovensko mladinsko gledališče (5)
Slovensko muzejsko društvo (3)
Slovensko narodno gledališče (624)
Slovensko narodno gledališče Drama (537)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko pevsko društvo Krakovo-Trnovo (5)
Slovensko pevsko društvo Ljubljana (1)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (12)
Slovensko pevsko društvo Maribor (2)
Slovensko planinsko društvo (4)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko prosvetno društvo (157)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (187)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Slovensko toksikološko društvo (2)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (118)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zavarovalno združenje (8)
Slovensko zdravniško društvo (248)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (5)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
Slowatch (1)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
SLS (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SMAK printtisk (2)
Smučarska zveza Slovenije (2)
Smučarski center Kobla (1)
SNG (60)
SNG Drama (47)
SNG Opera in balet (2)
SO (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Socialistična zveza (2)
Socialistična zveza Slovenije (1)
Socialna akademija (1)
Socialni demokrati (1)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Societa di Minerva (1)
Societa turistiche (1)
Sodalizio S. Ermacora (2)
Sodobnost International (4)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sojuzkniga (1)
Sokol (2)
Sokolska župa (2)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Sokolski savez SHS (1)
Sokolsko društvo (1)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour (1)
sold by Richardson [et al.] (1)
Solidarnost (1)
Sophia (16)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
sous le direction de Née (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Spago (1)
Spalke & Kluge (2)
Spalke & Kluge fotografische kunstanstalt (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (13)
Spitzer (1)
Splitska banka (1)
Splitsko muzičko društvo Zvonimir (1)
Splošna bolnišnica (5)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda za Slovenijo (14)
Splošno združenje Gospodarske zbornice (1)
Sports Association Riba (1)
Springer (1)
Srednja glasbena in baletna šola (1)
Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek (2)
Srednja šola (1)
Srednja šola tiska in papirja, dislocirana enota Krško (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Srednješolska organizacija Jugoslovanske dijaške zveze (13)
Srenja Tržiška (1)
Srpska književna zadruga (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
SSG (1)
SSS (1)
SŠTS Šiška (1)
St. Gregor (1)
St. Hermagoras Bruderschaft (1)
St. Kugli (1)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
St. Veit a. d. Glan (1)
St.Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
Staats - Oberrealschule (1)
Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (3)
Staats-Oberrealschule (6)
Staats-Ober-Realschule (11)
Staatstheater, Opernhaus (1)
Stabilimento artistico del Lloyd Austriaco (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Stadt - Hauptschule zu Krainburg (1)
Städtebilder-Verlag K. P. Geuter (1)
Städtenbiler-Verlag (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (6)
Städtischen deutschen Knabenvolksschule (2)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (10)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (2)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (9)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stampato da Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
Stanko Oblak (2)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (49)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (97)
Statistično društvo Slovenije (7)
Staut (6)
Steiermärkischen landes-bürgerschule in Cilli (1)
Steinbrener V Vimperku (1)
Steirischen Radfahrer-Gauverbande (1)
Steirischer Heimatbund (1)
Stella (1)
Stengel & Co. (1)
Stengel & Co., Dresden (1)
Stengel & tovariši (1)
Steps (1)
Steyrermühl (2)
Stichting WONCA Europe (1)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Andreji Gasslerju ... (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane per Joan. Frideriku Egerju... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Stol (1)
Stopar - IT (3)
Strajnar Publishing (1)
Strancar.com (2)
Stranka Mirana Cerarja (1)
Straža (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Studentski centar (1)
Studia humanitatis (1)
Studio Ema (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio fotografico Goriziano (2)
Studio Lipar (1)
Studio Potrč (10)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Studio Vidovič (2)
Styria (2)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (6)
Südmärkischen Sängerbundes (2)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
sumptibus auctoris (12)
Sumptibus Auctoris (1)
sumptibus Conventus O. M. (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
sumptibus M. Antonii Bernię bibliopolę Bononiensis (1)
sumptibus R. Milic (1)
sumptibus societatis (1)
sumptibus societatis e S. Caecilia (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
sumtib. Christ. Gottlob Hilscheri (5)
sumtibus Leopoldi Vossii (1)
sumtibus propriis (1)
Supra (1)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Svetopisemska družba Slovenije (24)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (5)
Svetovni detektiv (1)
Svilanit (2)
SVIZ Slovenija (1)
Svjetlost (1)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenija (24)
svojina kompoziterova (2)
SZDL (10)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Szelinski (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (5)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
Szombathely, P. Géza (1)
Š. Cobelj (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Š. Logar (1)
Š. Rovšek (1)
Š. Samsa (1)
Š. Sanabor (1)
Š. Sušec Michieli (1)
Š. Županović (1)
Šampionka (2)
ŠD Narodni dom (1)
ŠENT (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šentjakobski pevski zbor (1)
Šentjakobsko gledališče (2)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Šibenka (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
Škofijski ordinariat (700)
Školska knjiga (1)
Škuc (3)
ŠKUC (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (5)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (3)
Šola za ravnatelje (62)
Šolski center (3)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (7)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
ŠOU (1)
Št. Bosanska Pošta (1)
Št. Brače Grujića (1)
Št. Južna Srbija (1)
Št. Marinković (1)
Št. Mirotočivi (1)
Št. Mlada Srbija (1)
Št. Novo Doba (1)
Št. obod (1)
Št. Obod (1)
Štab slovenskega domobranstva - oddelek VI. (18)
Štamp. P. N. H. Z (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Štamparija Marinković (1)
Štefan Godina (162)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna dekliška judska šola v Krajni (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola v Kranji (3)
Štirirazredna dekliška ljudska šola v Kranju (4)
Štirirazredna deška in obrtno nadaljevalna šola v Kranji (2)
Štirirazredna deška in obrtno-nadaljevalna šola v Kranji (1)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranji (5)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (11)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška ljuska šola in obrtno nadaljevalna šola v Kranju (1)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (3)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Štrancar.com (11)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze (723)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (649)
Študentska založba Litera (2)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
Štupar Vincenc (9)
Šumarski odsek Dravske banovine (1)
T. Ackermann (1)
T. Avšič-Sernec (1)
T. Bajec (1)
T. Bratina Grmek (1)
T. Bregant (1)
T. Cook & Son (1)
T. D. Weigel (1)
t. Eger (1)
T. Glavan (2)
T. Grieben (1)
T. H. Sax (1)
T. J. Krajec (1)
T. Klemenčič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Kriper (1)
T. Kurent (1)
T. L. Merlo (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. M. Hrovatin (1)
T. Manz (1)
T. Medved (1)
T. mitrović (1)
T. Mohar (1)
T. Pardubsky (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Pucher-Petković (1)
T. Slatnar (1)
T. Sv. Cirila (1)
T. Štanglerové (1)
T. Zemaljska Tiskara (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Talbot (1)
TAM (1)
TAM, Kovačnica (1)
Tangram (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Technical Museum of Slovenia (3)
Technointorg (1)
Technoitorg (1)
Technopromexport (2)
Tečaj za zvezo oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (1)
Tečaj za zvezo Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (2)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnička knjiga (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehnika Gradnikove brigade (6)
Tehnika IV. brigade (1)
Tehnika PODK. (1)
Tehnika poveljstva VDV (2)
Tehnika XVIII. divizije NOV in POJ (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Tehniška fakulteta (1)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Tehniška založba Slovenije (7)
Tehniški muzej Slovenije (24)
Tehniški šolski center (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Televizija (1)
Telovadno društvo Sokol (2)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Tempsky (2)
Tento (2)
Teološka fakulteta (4)
Teubner (1)
Th. Bohm (1)
Th. Kaltenbrunner (2)
Th. Thomas (1)
The Austrian Lloyd''s (1)
The Center of Excellence in Finance (8)
The Faculty of Logistics (1)
The Jablonski Studios (8)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The National Education Institute Slovenia (3)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
The Tourist Association of Yugoslavia (3)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Tilliard (1)
Tim (1)
Tima (1)
Tip. Metastasio. Assisi (1)
Tip. Sociale (1)
Tipogr. Della Minerva (1)
Tipograf. Sociale (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tipografia del patronato (1)
Tipografia del Patronato (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tipografia sociale (1)
Tirazredna deška meščanska šola in z njo združenega enoletnega učnega tečaja četrtega razreda v Krškem (1)
Tisak Kr. Zemaljske Tiskare U Zagrebu (1)
Tisk Egerjev (5)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tisk J. Blasnikovih Naslednikov (1)
Tisk. Sv. Cirila (2)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskal D. Hribar (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskar (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (71)
Tiskarna Merkur (714)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Tiskarna sv. Cirila (41653)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Tiskovna zadruga (14421)
Tiskovna Zadruga (2)
Titan (2)
TKS Slovenije (1)
Tobačna (2)
Tobak (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
ToKnowPress (7)
Tolmin, R. la Porta (1)
Tömöry (1)
Tomos (3)
Tonka (5)
TopFit Planet (1)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Yugoslavia (2)
Tourist Associations (1)
Tourist-Office (1)
Tovarna dušika (1)
Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (4)
Tovarna lepil (1)
Tovarna nogavic Polzela (1)
Tovarna Saturnus (1)
Tovarna umetnih brusov Swaty (1)
Tovarna usnja (1)
Tovarna Zlatorog (1)
Transparency International Slovenia (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (7)
Trattner (1)
Trboveljski slavček (4)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (2)
Trbovlje, K. Slak (2)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Trbovlje, Weiss (4)
Trgov. Tisk. (1)
Trgovačka Tisk. (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
Triglav (1)
Triglav film (5)
Triglavski kvintet (2)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna deška meščanska šola v Krškem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trivialschule zu Neumarktl (4)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
Troškom C.K. Prodavnice Šol. Knjig (1)
Trpinac (1)
Trubarjev antikvariat (1)
Tržaška čitalnica (1)
TSJ (2)
TSŠ (1)
TŠC (1)
T-TECTO (5)
TTL (1)
Tucović (1)
Tujskoprometna zveza (4)
Tujskoprometna zveza Putnik (1)
Turist (1)
Turistbiro (1)
Turistické kanceláře (1)
Turistička zajednica (1)
Turistički savez Jugoslavije (60)
Turistički savez makarske riviere (3)
Turistički savez Srbije (1)
Turistički savezi (1)
Turistički sojuz (1)
Turističko preduzeće Kraške jame Slovenije u Postojni (1)
Turistična zveza (3)
Turistična zveza Slovenije (9)
Turistična zveza Slovenije, Biro za propagando Putnik Slovenija (1)
Turistično društvo (15)
Turistično društvo Bohinj - jezero (2)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Turistično in kulturno društvo Naše gore list (1)
Turistićki savez Jugoslavije (1)
Turistovski klub Skala (1)
Turizmus társaság (1)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
Typ. C. R. Untae Estatus Typ. (1)
Typ. Eger (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
Typ. Klein & Kovač (1)
Typ. Tiskarn. Družbe Sv. Mohora V Celovcu (1)
Typis Academ. Per L. Berger (1)
Typis Academicis (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (2)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
typis Egerianis (2)
typis et sumpt. Joan. Thom. nob. de Trattnern, ... (1)
typis Georgij Kramer ... (1)
Typis Haered. Widmanstadii (1)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Haeredum Widmanstadii (1)
typis Iosephi Thaddaei Mayr ... sumptibus Joannis Caroli Mally ... (1)
Typis J. R. Milic (2)
Typis Jo. Georgii Schlegae (1)
typis Joan. Frid. Eger (1)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Georgij Mayr (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (2)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
typis Joannis Georgii Mayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (4)
typis Joannis Retzer (1)
typis Josephi de Grangiis (1)
typis Josephi Gerold (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (3)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
Typis R. Milic (1)
Typis Rudol. Milic (1)
Typis Rudolph. Milic (1)
Typis Rudolphi Milic (1)
typis scholarum Piarum (1)
typis Thaddaei Mayr ... (1)
typis Theres. Eger, viduae (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhard ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt (2)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (4)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, Leopoldi Joannis Kaliwoda ... (2)
U. Mentzel (1)
U. Miklavžič (1)
Učila (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester v Trstu (1)
Učit. Tisk. (1)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (2)
Učiteljska Tisk. V Ljublj. (1)
Učiteljska tiskarna (225)
Učiteljska Tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (990)
Učiteljski dom (4)
Učiteljski pevski zbor (3)
Učiteljski pevski zbor, Odsek JUU (1)
Učiteljsko društvo (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Učteljska tiskarna (5)
Udruženenje distrofičara Hrvatske (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (176)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev in brodarjev (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
Udruženje ljubljanskih konservatoristov (1)
Udruženje studenata mašinske i elektro-tehnike (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
UJMA (1)
UJMA, Društvo jugoslovanskih glasbenih avtorjev (2)
UK ZSMS (4)
UK ZSMS etc. (2)
UL MF (1)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Ulrich Morhart (10)
Ultramono (2)
Umanotera (11)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (4)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (3)
Umco (2)
UMco (15)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetn. salon Miha Maleš (1)
Umetniška propaganda (5)
Umetniška založba Treh labodov (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (3)
Umetniški paviljon R.Jakopiča (1)
Umetniški salon Miha Maleš (5)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
UNESCO (1)
Unesco klub (1)
Unicommerce (1)
Union film (1)
Unior (1)
Unis (1)
Universal-Edition (2)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Universita degli Studi, Dipartimento di Scienze dell'Antichita Leonardo Ferrero (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
Universität (1)
University (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (35)
University of Nova Gorica (1)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (2)
University of Primorska (3)
University of Primorska Press (38)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
University paediatric hospital (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza (7)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (4)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerza, Arheološki seminar (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Univerzitetna založba (5)
Univerzitetna založba Annales (15)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (53)
Univerzitetna založbe Univerze (1)
Univerzitetni klinični center (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
Univezitetna klinika za plastično kirurgijo (1)
Unrra D. P. Camp (1)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Uprava Sokola I. (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urad RS za mladino (1)
Uradni list LRS (3)
Uradni list Republike Slovenije (20)
Urban Planning Institute (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Urbankod (2)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
Uršič (1)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska dekliška šola v Ljubljani (20)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski provincialat (1)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (8)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3)
Ústrední delnické knihkupectví nakladatelství a antikvariat (1)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (2)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V c. k. založbi šolskih bukev (1)
V C.K. Zalogi Bukev (1)
v Ces. kralj. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (2)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
V Knigopuatni Canr Theodorica (1)
v lastnej zalogi skladatelja (1)
V Ljubljani (2)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (2)
v samozal. (2)
v samozaložbi (2)
V samozaložbi (1)
V' Tipografii V. Plavil' ščikova (1)
V Zalogi C.Kr. Bukvarnice Za Šole (1)
v zalogi izdajatelja (1)
v zalogi zdraviščnega opravništva (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
V Založbi J. Giontini (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
V Založbi Jon. Giontini (1)
V Založbi L. Kremžarja (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Angerer (2)
V. Bavec (2)
V. Bešter (91)
V. Bevc (3)
V. Bohinec (3)
V. Bračič (1)
V. Brumen (1)
V. Ckr Založbi Šolskih Bukev (1)
V. Čatar (2)
V. Doleček (1)
V. Donat (1)
V. Donat, J. Tomaš (1)
V. Ekl (1)
V. Gregorič (1)
V. J. Kubelka (1)
V. Kambič (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (2)
V. Kosovel (1)
V. Kramarič (1)
V. Kremenšek (1)
V. Kresnik (1)
V. Kunc (31)
V. Lahtov (1)
V. Lobenwein (3)
V. Lobenwien (1)
V. Marinković (1)
V. Mayer (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
V. Pečjak (1)
V. Petkovšek (1)
V. Petričič (1)
V. Pfeifer (1)
V. Pick (1)
V. Požgaj (1)
V. Ravnik (1)
V. Rupnik (1)
V. Schertle (1)
V. Schmidt (1)
V. Setečka (1)
V. Simčič (1)
V. Simončič (30)
V. Sirnik (1)
V. Spindler (1)
V. Steiner (1)
V. Šiftar (1)
V. Šribar (1)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Turk (1)
V. Vlahović (1)
V. Vlašič (8)
V. Vlašić (2)
V. Weixl (2)
V.-D. Degan (1)
V/0 Mezhdunarodnaya kniga (7)
V/O Mezhdunarodnaya kniga (3)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Vanek (1)
vardar (1)
Večer (305)
Velebit (1)
Velhagen & Klasing (1)
Vengar (2)
Verein zum Schutze des österreichischen Weinbaues (1)
Vereins-Buchdrukerei (1)
Vereš i drugovi (1)
Verfasser (2)
Verjamem (1)
Verl. D. Ständigen Ausschuss. Zur Förderung D. Verkehrs-Interessen I. D. Österrr. Alpenländern (1)
Verl. D. Vereines Zur Förderung Des Fremdenverkehrs In Steiermark (1)
Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
Verlag D. O. U. Revue. (1)
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag der J. G. Cotta'sc