Število rezultatov iskanja: 471

Časopisje in članki - naslov
Amerikanski Slovenec (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (13)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (12)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo (Ljubljana) (10)
Demokracija (Ljubljana, 1996) (4)
Dialogi (3)
Didakta (30)
Dolenjski list (8)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Enakopravnost (ZDA) (1)
E-novičke (Slov. izd.) (4)
Geografski obzornik (3)
Geologija (2)
Glas (2)
Glasilo KSK jednote (2)
Gorenjski glas (1985) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Izzivi prihodnosti (1)
Jezik in slovstvo (30)
Knjižnica (4)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (19)
Kronika (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Mladika (Gorica) (1)
Naš časopis (2)
Naš kraj (Dobrepolje) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Novi tednik NT in RC (4)
Novičke (English print ed.) (1)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (4)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (2)
Portorožan (1)
Posavski obzornik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (23)
Raziskave in razprave (2)
Revija za elementarno izobraževanje (17)
Romano them (1)
Slavistična revija (2)
Sobotna priloga (10)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (17)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (9)
Štajerski tednik (Ptuj) (2)
Tednik (Ptuj) (1)
Teorija in praksa (12)
Tribuna (Ljubljana) (4)
TVU novičke (3)
Večer (Maribor) (1)
Vestnik za tuje jezike (15)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Zarja (1)
Zgodovinski časopis (6)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (12)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DELO, d.d. (19)
Didakta (30)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Gorenjski glas d.d. (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Mirana Jarca (8)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Mestna knjižnica Piran (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (164)
Nova obzorja (4)
Občina Dobrepolje (1)
Osrednja knjižnica Celje (23)
Pedagoška obzorja (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (22)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (17)
Valvasorjeva knjižnica (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zedinjena Slovenija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (1)
Andragoški center Slovenije (14)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Bralno društvo Slovenije (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Delo (21)
Didakta (30)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Dolenjski list (8)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo psihologov Slovenije (36)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Družba Jezusova (10)
Družba sv. Mohora (4)
Družba sv. Mohorja (16)
Družina (1)
Državni izpitni center (1)
DZS (1)
Edinost Publishing (2)
Eduvision (3)
EDUvision (2)
Euroteh (1)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glas, Kranj (2)
Gorenjski glas (1)
Gorenjski glas, Kranj (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Krajevna skupnost (1)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (2)
Kulturno društvo Obzorje (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Juriševič (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Miška (2)
Nova obzorja (5)
Novi tednik (4)
Občina Dobrepolje (1)
Občina Lukovica (2)
Obzorja (3)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Pedagoška fakulteta (25)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Radio- Tednik (1)
Radio-Tednik (2)
Rokus Klett (4)
S. Novljan (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Women's Union of America (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
SŠTS Šiška (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze (4)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The National School of Leadership in Education (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Večer (1)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod RS za šolstvo (18)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zedinjena Slovenija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza Romov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (471)