1919/1920
Založnik: I. mestna deška šola ljudska šola