2018
Avtor: Šorli, Mojca
Založnik: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti