20.04.1941
Založnik: Prejkmurszka evang. sinyorija