12.12.1932
Založnik: Narodno železničarsko glasbeno društvo Sloga