1974
Avtor: R. R.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center