2013
Avtor: Vrezec, Al
Založnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije