1960
Avtor: Orožen, Martina
Založnik: Slavistično društvo Slovenije