1987
Avtor: J. Š.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center