1999
Avtor: Marentič-Požarnik, Barica
Založnik: Društvo psihologov Slovenije