1958
Avtor: Podržaj, Ivan
Založnik: Slavistično društvo Slovenije