1943
Založnik: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani