1955/1956
Avtor: Slodnjak, Anton
Založnik: Slavistično društvo Slovenije