21.06.1990
Založnik: Center za informiranje propagando in založništvo