1890/1891
Založnik: Čveterorazredna ljudska šola v Postojni