01.08.1891
Avtor: S. R., I. Z- c.
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino