2018
Avtor: Didukh, Yakiv P.
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija