01.03.1925
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev