14.11.1991
Založnik: Center za informiranje propagando in založništvo