1981
Založnik: Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana