1961
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti