16.04.1987
Založnik: Center za informiranje propagando in založništvo