2012
Založnik: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar