1952
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti