1902/1903
Založnik: II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani