25.04.1975
Založnik: Center za informiranje propagando in založništvo