17.06.1999
Založnik: Center za informiranje propagando in založništvo