1951
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti