1978
Avtor: Igor Krevl
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center