1959
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti