1953
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije