1986
Založnik: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika