1983
Založnik: Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje