2014
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino