1993
Založnik: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani