2006
Avtor: Južnič, Stanislav
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije