21.08.1924
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino