1990
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije