16.10.1920
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev