2011
Avtor: Kliment, Ján
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija