2006
Avtor: Smole, Vera
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU