2013
Avtor: Žele, Andreja
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU