1954
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti