1980
Avtor: B. Ž.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center