1927
Avtor: Orožen, Janko
Založnik: Gričar & Leskošek