1986
Avtor: N. I.
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center