2002
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije