01.12.1925
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev