1988
Založnik: Zveza čebelarskih društev Slovenije